mobile backgroud

Týdenní WingTsun seminář ve Vídni s GM Oliverem Königem

Během roku se v naší organizaci koná mnoho tuzemských, ale i zahraničních seminářů Wing Tsun. Naši trenéři nejčastěji navštěvují rakouské semináře našeho velmistra Olivera Königa , které se konají dvakrát ročně ve Vídni. Velmistr Oliver König je  šéftrenér Rakouska, Slovenska a České republiky, a tím pádem naším přímým učitelem a mentorem. Délka semináře je vždy pět dní, a proto ho učitelé využívají jako hlavní možnost k načerpání  znalostí a dovedností  WingTsun a sebeobrany pro svůj další rozvoj. Poslední  takový seminář se konal  28.6.-2.7.2019 a účastnili se ho přední učitelé ze všech třech zemí. Z České republiky Sifu Lukáš Holub, Sifu Roman Lázeňský, Sifu Jiří Schwertner a přidali se i někteří další učitelé a vyšší žáci. Na další seminář se budeme těšit v lednu.


 Fotogalerie