mobile backgroud

BlitzDefence / Blesková Obrana

Bojové umění  WingTsun je unikátní ve svých pohybech, svým nekompromisním přístupem k boji, účinností, principy, a v neposlední řadě také díky BlitzDefence. Co to vlastně BlitzDefence je? Nejedná se o samostatný bojový systém, ale o součást WingTsunu jako takového. Je to část, která nás učí, jak techniky a principy WingTsun aplikovat a používat v reálných bojových situacích (tím je na mysli situace, které nás můžou potkat v reálném prostředí a jsou skutečným a reálným nebezpečím).

Mezi lidmi totiž k násilí jen zřídka dochází beze slov. Fyzickému útoku téměř vždy předchází dlouhý řetěz událostí, a teprve až na jeho konci se nachází samotné fyzické napadení. Jak takový sled událostí vypadá? Začíná to očním kontaktem, který agresor zpravidla vědomě naváže s „obětí“. Posléze přichází verbální napadání většinou formou urážek. Následuje strkání. A pak samotné napadení. Tomuto předem danému sledu událostí, který je téměř vždy stejný, se říká „rituální boj“.

BlitzDefence je tedy ta část WingTsunu, kde věnujeme zvláštní pozornost právě těmto situacím jejich podrobným studiem. Učíme se je rozpoznat, pochopit jejich jednotlivé fáze, a nacvičit, jak v jednotlivých fázích reagovat. Důraz je zde kladen především na taktiku a strategii boje, na verbální a neverbální komunikační dovednosti. A - je-li to nevyhnutelné - tak na rychlé a bleskové zneškodnění agresora.

Očekáváme-li totiž od bojového umění, že nám bude mimo jiné sloužit i jako prostředek k reálné sebeobraně, musí bezpodmínečně obsahovat právě takovou disciplínu, jakou je BlitzDefence. Dokážu-li totiž předvídat, jak se agresor bude chovat a co od něj mohu očekávat, je pak snadné ho porazit. Ale především, pokud pochopím celý proces vzniku této situace, dokážu jí pravděpodobně předejít a zajistit, aby ani nenastala. 

Více se můžete dovědět v článcích:
A hrome, teď to praskne!
Jako blesk z čistého nebe

Reálná sebeobrana je BlitzDefence

Od bojového umění chceme, aby bylo funkční i ve skutečných krizových situacích dnešní doby, tedy v "realistickém pouličním boji“. To znamená, že bojové umění v sobě musí obsahovat právě takový prvek, jakým je BlitzDefence. V podvědomí lidí převládá přesvědčení, že kdo se...

Zobrazit více

Rituální boj

Co je rituální boj? Proč je třeba tomuto výrazu rozumět? Proč mu věnovat zvláštní pozornost? Vysvětlení je popsáno v tomto článku. Uvažuje-li někdo o významu pojmu sebeobrana, zpravidla je jeho idea jednoduchá - prostě se naučit bránit. Bránit se proti jakémukoliv útoku, úderu, kopu, chycení, atd.

Zobrazit více

Fáze a pozice rituálního boje

Počátkem rituálního boje je oční kontakt. Jistě znáte pojem „někoho si vyhlédnout“. Podíváme-li se na tuto fázi očima agresora, pak samozřejmě si svou oběť musí nejdříve najít. Nejpravděpodobněji tak, že se rozhlédne kolem sebe. Oběť má pak smůlu, že je v nesprávný čas na nesprávném místě,...

Zobrazit více

Kurzy sebeobrany

O sebeobranu, respektive o možnost naučit se bránit, se v současné době velmi výrazně zvedá zájem. Není divu. Pocit bezpečí, svého vlastního a svých blízkých, patří mezi nejzákladnější lidské potřeby. Fenomén útoku a šikany se teď navíc rozšiřuje jako trend především mezi mládeží. Na internetu lze čím...

Zobrazit více