mobile backgroud

GM Dr. Oliver König

Držitelem 9.velmistrovského stupně ve WingTsunu a 5.mistrovského stupně v Escrimě. Národní trenér EWTO pro Rakousko, Česko a Slovensko.

Narodil se v roce 1966 v nejzápadnější části Rakouska, Voralrbersku. Ve svých třinácti letech začal získávat první zkušenosti  v oblasti bojových sportů, a to sice v Shotokan karate. O pár let později, v roce 1982 poznává WingTsun ve škole v městě Bregenz, a tím začíná jeho kariéra. V tuto dobu, kdy byl WingTsun v Evropě ještě v počátcích, nebylo neobvyklé, aby žáci s poměrně nízkým stupněm otevírali svou vlastní školu. Nejinak tomu bylo i v případě Olivera, který tu svou první otevřel v roce 1984 v rakouském městě Dornbirn. Začal získávat první zkušenosti v roli učitele a vedení školy jako takové.

V roce 1986 složil maturitní zkoušku na technické škole se zaměřením na vedení podniku.

Toho samého roku zintenzivňuje svůj vývoj v oblasti WingTsunu a stává se osobním žákem svého Sifu velmistra Keith. R. Kernspechta, kteý ho vyučuje na německém zámku Langenzell, tehdejší základně EWTO.

Roku 1988 se stěhuje do Vídně, aby si zde otevřel novou školu a zastupoval zde organizace EWTO. Velmistrem Kernspechtem byl jmenován národním trenérem pro Rakousko a následně i pro ČR a Slovensko.

V roce 1994 otevírá EWTO Akademii v 6. okrsku ve Vídni, která je doteď hlavní centrálou EWTO pro Rakousko.

Dva roky nato podniká vícero cest do Hongkongu a Číny za poznáním dávných kořenů WingTsun. Ve městě Loudi v Číně také v týmu spolu s velmistrem Leung Tingem vyučuje WingTsun v jedné z největších Kung Fu škol v zemi.

Také reprezentuje EWTO na různých předváděcích akcích a mezinárodních seminářích, dále pak při vyučování bojových umění na univerzitách v Bulharsku či v Londýně.

V roce 2008 se začíná aktivně podílet na vedení EWTO a stává se členem organizačního týmu, což mu ale nezabránilo v tom, aby při tom ještě stále denně vyučoval.

Tentýž rok úspěšně zakončil bakalářské studium na Univerzitě sportovní pedagogiky v Plovdivu v Bulharsku a navázal na magisterský cyklus.

Roku 2008 započalo intenzivní budování oddělení EWTO Leadership, které má na práci vzdělávání trenérů v oblastech jako marketing, vedení školy, metodiky, didaktiky atd..

Rok po zakončení magisterského studia, 2011 obhajuje Oliver König svoji disertační práci na téma „Psychofyzická příprava ve výuce WingTsun“ a získává titul Dr.

Od roku 2012 je činný jako pedagog na univerzitách v buharském Plovdivu a britské Buxton v Derby.

Má manželku Andreu, která se podílí na organizačním vedení EWTO v Rakousku a spolu mají jednu dceru.


 Fotogalerie