mobile backgroud

Co je WingTsun?

WingTsun ztělesňuje způsob, jak řešit problémy nebo lépe, jak jim předejít. Je to životní odkaz, který vychází ze starých čínských tradic a zakládá se na taoistických myšlenkách. Cesta k poznání vlastních hranic, schopností, vůle.  Je to umění protnuté asijským duchem, ale zároveň obohacené moderním západním proudem. Jeho pohyby jsou ladné a uvolněné, v případě ohrožení však ostré, přesné, nekompromisní.

Umění pochází z přelomu 17. a 18. století, přesto však neustrnulo v čase. Za to vděčí pečlivé péči jeho evropského otce – prof. Keitha R. Kernspechta, který díky svému vědeckému zkoumání boje jako celku WingTsun neustále obohacuje pro sebeobranu v dnešní době.  S  vývojem mentality lidí se úměrně tomu vyvíjí způsoby ataků a útoků. To je nutné neustále zkoumat a mít vždy připravenou účinnou odpověď.  Je-li to nezbytné, jednáme podle vzoru nejlepší obrana je útok.

Jsme prvotně sebeobranný systém. Přímočarý, funkční, oproštěný od jakýchkoliv nadbytečných pohybů, postavený na principech, které lze aplikovat vždy. To je to, co nás odlišuje od ostatních bojových umění. WingTsun nekáže žádný soubor technik nebo dokonce vzorce k uplatnění v jednotlivé situaci. Neplánuje předem, jelikož soupeř je vždy nevyzpytatelný. Vy si musíte osvojit základní principy, které vám budou platit kdykoliv. V boji není na přemýšlení čas a může jít o váš život.

K tomu, abyste se WingTsun učili, nemusíte být svalovec, obr, nemusíte mít předchozí bojové zkušenosti. Pro každé bojové umění jsou důležité jiné předpoklady. WingTsun zcela respektuje přirozenou anatomii lidského těla a nedisponuje žádnými krkolomnými  pohyby či nepřirozenými pozicemi.

Čím je WingTsun výjimečný a co Vás naučí

Pro mnoho lidí, kteří doposud neměli s bojovými uměními co do činění, je WingTsun velká neznámá. A když už jim tento výraz něco říká, nemají představu, čím se liší od jiných bojových umění. Následující odstavce stručně vystihují, čím se odlišujeme od ostatních stylů, ale zároveň Vám dají...

Zobrazit více

Základ tvoří WT principy

Co WingTsun činí skutečně výjimečným, je to, čím je tvořen, formován, z čeho vychází a čím se řídí. WingTsun není tvořeno souborem technik, ale je to bojový koncept. Koncept, který se řídí PRINCIPY. To je bezpochyby ta nejpodstatnější idea, která z WingTsun dělá to, čím je...

Zobrazit více

Velkých 7 dovedností

Je to sedm dovedností nezbytných pro rozvoj WingTsun bojovníka. Vybrušují jeho duševní a fyzické schopnosti potřebné pro boj. Pomáhají mu odpovídat na následující otázky a myslet na ně během svého tréninku: „Které schopnosti potřebuji pro boj? Jak lze tyto schopnosti získat?...

Zobrazit více

5 bojových vzdáleností

WingTsun je natolik všestranný, že pracuje se všemi bojovými distancemi, se kterými se můžete setkat. Začíná se na nejdelší vzdálenost, což je vzdálenost délky nohy (kopu), a konflikt končí v situaci, kdy je náš soupeř skolen na zem, my ho ze stoje znehybníme a máme ho plně pod kontrolou...

Zobrazit více

Filozofie ve WingTsun

Je téměř nemožné popsat filozofii rozsáhlého a komplexního bojového umění na několika řádcích. Popišme si proto alespoň filozofické myšlenky, jež WingTsun ovlivnily a ovlivňují. Stejně jako tradiční čínská kultura, z níž pochází, je i WingTsun ovlivněn filozofickými směry taoismem,...

Zobrazit více

Historie WingTsun

Dlouhou dobu přemýšlela Ng Mui nad tím, jak vyvinout takový bojový styl, který by umožňoval bránit se slabým lidem proti silným zkušeným bojovníkům. Legenda vypráví, že jednoho dne spatřila Ng Mui boj mezi zdánlivě slabším jeřábem a opicí. Opice obíhala jeřába dokola, aby...

Zobrazit více

Stupně ve WingTsun

Stejně jako snad u všech bojových umění je i systém výuky WingTsun rozdělen na jednotlivé stupně. Stupně jsou rozčleněné do čtyř skupiny (žákovské, vyšší, mistrovské a velmistrovské). K příslušnému stupni je přiřazena určitá výuková látka, kterou student musí zvládnout, než postoupí dál...

Zobrazit více