mobile backgroud

WingTsun

Co je WingTsun?

WingTsun ztělesňuje způsob, jak řešit problémy nebo lépe, jak jim předejít. Je to životní odkaz, který vychází ze starých čínských tradic a zakládá se na taoistických myšlenkách. Cesta k poznání vlastních hranic, schopností, vůle. Je to umění protnuté asijským duchem, ale zároveň...

Zobrazit více

BlitzDefence / Blesková Obrana

Mezi lidmi totiž k násilí jen zřídka dochází beze slov. Fyzickému útoku téměř vždy předchází dlouhý řetěz událostí, a teprve až na jeho konci se nachází samotné fyzické napadení. Jak takový sled událostí vypadá? Začíná to očním kontaktem, který agresor zpravidla vědomě naváže s „obětí“...

Zobrazit více

WingTsun pro Ženy

Základem úspěchu sebeobrany je dle našich zkušeností „prevence“ potencionálních problémů, schopnost „komunikace“ v krizové situaci a „taktika“ boje. Sebeobranu totiž chápeme jako odvracení každého chování druhých osob, které je nám nepříjemné a které jde za naše hranice...

Zobrazit více

WingTsun pro děti a mládež

Bránit se chtějí a potřebují nejen dospělí, ale i děti. WingTsun učí děti a mládež zábavnou formou účinnou a efektivní sebeobranu. Podobně jako např. u dopravní výchovy, připravuje Kids-WingTsun děti, jak se chovat a zvládnout konflikty a nebezpečné situace každodenního života...

Zobrazit více

Escrima / Zbraně

Původně tradiční filipínské bojové umění Escrima (můžeme se setkat i s názvy Kali či Arnis). Základní principy použitelné na jakoukoliv zbraň (nůž, tyč, meč, dvouruční meč, dlouhá tyč, a další) řadí Escrimu mezi univerzální a vysoce efektivní systémy. Síla tohoto bojového umění je...

Zobrazit více