mobile backgroud

Sifu Jiří Schwertner

 Sifu Jiří Schwertner

Zkušenosti & kvalifikace:
  • Profesionální instruktor
  • 4.HG (Higher Grade) WingTsun
  • 10. žákovský stupeň Escrima
  • Trenérská kvalifikace - Trenér 4
  • Hlavní trenér a vedoucí školy "Praha 6 - Dejvice"
  • Vedoucí školy "Praha 6 - Suchdol", "Brno - Královo Pole", "Cheb"

Hlavní trenér školy:
Praha 6 - Dejvice
Kontakty:
+420 604 242 115
jiri.schwertner@ewto.cz
  Hlavní terenér školy
Sifu Jiří Schwertner
  Úroveň WingTsun
4. Technický stupeň
  Kontakty
+420 604 242 115
jiri.schwertner@ewto.cz

 Informace o trenérovi:

Hlavní trenér a vedoucí školy Praha 6 – Dejvice, vedoucí škol Praha - Suchdol, Brno - Královo Pole a Cheb. 4. HG (Higher Grade) WingTsun, 10. Stupeň Escrima, Trenér IV, držitel akreditace MŠMT pro výuku sebeobrany.

Bojová umění studuje od roku 1992. Věnoval se systémům Judo a Shaolin Kempo. WingTsun cvičí od roku 1998. Svoji školu začal vést  v roce 2001 na Suchdole ještě při studiu VŠ. Po skončení studia se již začal věnovat výuce WingTsun na plný úvazek a rozšířil výuku i do Dejvic.

Ve své škole v pražských Dejvicích vede osobně tréninky WingTsun pro začátečníky i pokročilé a tréninky zbraňového systému Escrima. Spolu se svými asistenty i tréninky pro děti a juniory. Pravidelně pořádá i kurzy sebeobrany pro ženy, kurzy sebeobrany a boje s nožem a kurzy praktického využití teleskopického obušku. Vždy jeden víkend v měsíci pořádá dvoudenní tématický seminář, který krom studentů jeho školy navštěvují i žáci z jiných EWTO škol, ale i z jiných bojových umění. Semináře tak často slouží i jako osvěta našeho WingTsun.

Od roku 2002 vede společně se Sifu Romanem Lázenským spolek Prevence šikany a násilí (dříve občanské sdružení), který v rámci stejnojmenného projektu spolupracuje s Městským úřadem Praha 6, základními a středními školami a výchovnými poradci na propagaci výuky sebeobrany pro děti a mládež. Spolek pořádá workshopy a ukázky jak přímo na školách, tak v rámci různých sportovních a kulturních akcí. Organizuje letní tábory s výukou sebeobrany pro děti a soustředění pro juniory.

Externě se věnuje i výuce taktických zásahů pro obecní policii, školení ochranných služeb na použití zbraní a donucovacích prostředků i kurzů krizové komunikace a sebeobrany pro záchranáře.

Aktivně se podílí na vedení a propagaci české větve EWTO. Se svým týmem instruktorů pořádá ukázky i workshopy pro veřejnost.

Zajímá se o verbální i neverbální komunikaci a poznatky využívá i ve své praxi trenéra sebeobrany. Agrese a boje mezi lidmi totiž nejsou ničím jiným, než krizovou komunikací a nedorozuměním.  Emoce, které jsou při komunikaci důležité, se snaží využívat i při své další dlouholeté aktivitě - fotografování lidí. Jako portrétní a reportážní fotograf je také autorem většiny zdejších propagačních i dokumentárních fotografií. Spolupracuje i s EWTO centrálou v Německu a fotografuje oficiální semináře a mezinárodní kongresy - www.schwertner.cz

Kromě vyučování svých žáků se aktivně věnuje vlastnímu studiu tradičních i moderních tréninkových metod WingTsun. Každý měsíc navštěvuje semináře,  soustředění a malé skupiny pod přímým vedením nejvyšších velmistrů EWTO. Zahraniční soustředění využívá i jako příležitost k cestování, navazování zajímavých kontaktů a výměnu zkušeností. Spolupracuje s našimi kolegy z EWTO v Izraeli a v Alžírsku. U svého Sifu a našeho národního trenéra GM O. Königa studuje především Inner WingTsun a jeho využití do tradičních výukových metod. Inner WingTsun studuje pravidelně i přímo pod vedením nejvyššího představitele a zakladatele EWTO GM. K.R.Kernspechta. Tradiční programy a tréninkové metody pak jezdí studovat za GM Giuseppe Schembrim, který je právě pro tradiční výuku v naší organizaci garantem a nejvyšší autoritou. Pravidelně také navštěvuje víkendové semináře a instruktorské tréninky pod vedením Sifu Lukáše Holuba - koordinátora výuky pro ČR.

Podle čínského moudra "Cvič jednu rodinu, sleduj sto rodin" se aktivně zajímá i o další bojová umění, navštěvuje semináře mistrů jiných stylů, pořádá přátelská setkání nejen Kung-fu škol. Tyto aktivity mu pomáhají lépe pochopit společné rysy i rozdíly mezi různými styly, školami i učiteli.

Po absolvování gymnázia vystudoval obor fytopatologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, se zaměřením na genové inženýrství a in-vitro kultury. Poslední roky se také věnuje hobby chovu hroznýšovitých hadů. Terarijní stěny slouží i jako dekorace v odpočinkové části u zázemí dejvické tělocvičny.

 


 Fotogalerie