mobile backgroud

Instruktorský a zkouškový seminář s GM Oliverem Königem

Velké zkouškové WingTsun semináře se konají čtyřikrát ročně, vždy pod vedením šéftrenéra pro ČR velmistra Olivera Königa, držitele 9.mistrovského stupně. Poslední z těchto seminářů v letošním školním roce proběhl v Praze 15.6.2019. Na tyto semináře se sjíždějí žáci a učitelé ze všech WT škol, aby vykonali zkoušku a mohli pak postoupit na další stupeň. Je to také motivující příležitost získat nové vědomosti a načerpat inspiraci od našeho Sifu.

Samotný seminář probíhal dle zvyklostí. Žáci byli rozděleni do skupin dle technické vyspělosti a v těchto skupinách probíhala tematická výuka i zkoušení. Na závěr jsme rozdali certifikáty a po výměně právě nabitých dojmů se někteří odebrali domů, jiní se společně vydali na večeři. Prostě jsme si to užili jako vždy.

Součástí červnových seminářů je tzv. „Instruktorský seminář“. Ten vždy proběhne den před samotným zkouškovým seminářem. Je určen pro učitele, instruktory a žáky vyšších stupňů. V Evropské WingTsun Organizaci (EWTO) se dbá na kvalitu předávání výuky, shodné metodické a didaktické postupy, aby byla zajištěna obsahová jednotnost WingTsun v celé organizaci. Proto pořádáme tyto semináře, které jsou zaměřeny téměř výhradně teorii vzdělávání WingTsun. Náplní instruktorského semináře je srozumitelně vysvětlit skladbu témat v jednotlivých žákovských stupních, probrat výukový koncept obecně, osvětlit didaktické metody a dalším možná témata související s předáváním bojového umění WingTsun.  


 Fotogalerie