mobile backgroud

Kdo jsme a co je EWTO?

EWTO (Evropská WingTsun Organizace)

Evropská WingTsun Organizace byla založena v roce 1976 v severoněmeckém Kielu, nyní již profesorem Keithem Kernspechtem. Jejím posláním bylo zastřešit a rozšířit po Evropě do té doby zde málo známé čínské bojové umění  WingTsun.

Profesor Kersnspecht, který byl již v té době aktivní jako učitel asijských bojových umění, poznal v roce 1975 velmistra stylu WingTsun, Leung Tinga. Rok nato přijal Leung Ting pozvání Kernspechta, a tak se 1976 konala první evropská veřejná představení stylu WingTsun, nejprve v Německu, posléze pak i v jiných zemích jako např. Anglie, Itále, Španělsko…

V Roce 1980 se sídlo organizace přestěhovalo z Kielu do Heidelbergu, kde vzniklo zázemí pro EWTO trenérskou akademii. Do roku 2009 tak akademie a správa sídlila na zámku Langenzell, odkud se po více než třech desetiletích přestěhovala do nedalekého středověkého města Heidelberg, kde zakotvila v neméně reprezentativních prostorách v památkově chráněném komplexu budov.

 

Od svého založení plní organizace tři základní úlohy:

  • péče o WingTsun, neustálý rozvoj jeho praktické i teoretické části
  • institucionální uskupení všech evropských WT škol a trenérů
  • reprezentace WingTsun na veřejnosti.

Největší důraz klade organizace na kvalitu vyučování, protože úroveň WT škol by měla být po celé Evropě na stejně.  To zajišťuje jednotný zkouškový systém zařazování žáků do úrovní odpovídající jejich WT znalostem a dovednostem . Vedení organizace neustále pracuje na optimalizaci výuky WT ve všech jejích odvětvích. Každoročně pořádá v mnoha městech více než sto seminářů, na jejichž účasti se mohou vždy podílet žáci všech evropských škol. Mimoto věnuje velký důraz na vzdělávání trenérů a za tímto účelem je neustále motivuje k aktivnímu prosazování nových didaktických metod. Každoročně vydává časopis WingTsun Welt nákladem cca 50.000 výtisků, který informuje o uplynulých i budoucích velkých seminářích, aktuálních tématech a novinkách. Překlady některých velmi zajímavých článků z WingTsun Weltu naleznete i na našich stránkách v sekci "Články". Jsou přínosné především z hlediska profesionálního pohledu na reálnou sebeobranu.

Počet žáků v celkem asi 2.000 evropských školách čítá až 60.000, přičemž podíl žen tvoří od 20 - 50% v závislosti na jednotlivých školách.

EWTO organizace se zcela právem může pyšnit tím, že platí za největší profesionální spolek bojového umění na světě.


 Fotogalerie