mobile backgroud

Letní soustředění_Železná Ruda 2021_Sifu Lukáš Holub_HG stupně

Druhý termín letního WingTsun kempu, pod vedením Sifu Lukáše Holuba se konal na začátku srpna. Konkrétně 31.7.-7.8. Druhý termín je již tradičně určen vyšším HG (Higher Grade) stupňům. I když se do této skupiny občas zařadí i někdo z nižších stupňů. A to především když se jedná o nadšence, kteří se chtějí účastnit obou kempů.

Tréninkový program byl také klasický. Denně jsme cvičili cca. 6 hodin. Což neznamená že nebyl čas i na odpočinek, koupání a večerní posezení.

Převážnou část dopoledne jsme věnovali tradičnímu cvičebnímu programu ChiSao. Pak jsme postupně přešli na bojovější část tréninku. Kde jsme se celý týden věnovali rozvoji jedné z bojových strategií velmistra K.R. Kernspechta. Kterou jsme se pak naplno věnovali v odpolední části.

Na tomto kempu se sešlo asi padesát účastníků. V součtu s prvním pak kolem 100. Což je vzhledem k omezením v tomto školním roce velmi sympatický počet.

Už se po prázdninové pauze všichni těšíme na pravidelné tréninky v novém školním roce. A pochopitelně i na letní Wing Tsun kempy v roce 2022.  


 Fotogalerie