mobile backgroud

GM Prof. Dr. Keith R. Kernspecht

Držitel 10.velmistrovkého stupně ve WingTsunu.  Zakladatel a vrchní představitel Evropské WingTsun Organizace.

Keith Ronald Graf von Rothenburg Kernspecht se narodil 28. června roku 1945 v severoněmeckém městě Grömitz. Nejprve se dva roky učil na tlumočníka angličtiny, španělštiny a francouzštiny a nějakou domu působil jako tlumočník.

V tomto období se již aktivně věnoval bojovým sportům- zápas ve volném stylu v ringu, Jiu-jitsu, Judo, postupně přibylo také  Kempo, Karate, Kobudo, Taekwondo, Aikido a Escrima. Tehdy se také začal intenzivněji věnovat tématu asijských bojových umění, která nebyla v Evropě tolik rozšířená.

V roce 1967, tedy ještě během tohoto studia, založil legendární Budo Zirkel, spolek bojových sportů, který se jako první vůbec zabýval východním stylům. Zde se také poznal se svou životní partnerkou Sigrun.  Třída se po vyučování proměnila ve sportoviště, kde nadšenci bojových sportů trénovali mezi sebou. Po skončení školy si K.Kernspecht našel jiné prostory a pár roků nato začal trénovat čínský styl Wing Chun pod mistrem Cheng Chung, který působil v Londýně.  Pět let na to, roku 1975 pozve Kernspecht do Německa velmistra bojového umění WingTsun Leung Tinga, od nějž již předtím dostával privátní lekce kungfu. Tím začíná jeho role “otce evropského  WingTsunu”.

Vedle aktivit na poli bojových umění  se věnoval studiu klasických a moderních jazyků, filozofie a práv. Jako pedagog se uplatnil také na střední škole ekonomické, kde osm let učil angličtinu, němčinu a tělocvik. Cenné zkušenosti také nabral jako kantor v ústavu pro výkon trestu odnětí svobody a v úřadu NATO. Několik let také vedl semináře angličtiny na univerzitě v Kielu.

Od roku 1976 založením organizace EWTO se stává  šéftrenérem WingTsun pro Evropu, přičemž úzce spolupracuje s Leung Tingem, který do Evropy přijíždí pořádat semináře. Jednotlivé WT školy se časem rozrůstají z Německa do celé Evropy. Kernspechtovi se podařilo šikovně skloubit východní filozofii bojového umění s požadavky západního světa. Ponechal WingTsunu jeho tradiční čínské pojetí, ale obohacuje ho o praktické prvky potřebné pro účinnou sebeobranu s důrazem především na potřeby rituálního boje.

80. a 90. léta věnuje budování a vylepšování jednotlivých programů WingTsunu a v roce 2000 mu velmistr Leung Ting udělil 10. velmistrovský stupeň, jež dosud měl jen on sám. Bylo to především za zásluhy v oblasti modernizace sebeobrany a vymyšlení programu BlitzDefence.

V devadesátých letech se také zrodila myšlenka, aby byl bojový sport byl uznán jako vysokoškolská vědní disciplína. To se mu podařilo na Univerzitě v Plovdivu, na Fakultě vzdělávání pod oborem “Fyzické vzdělávání , sportovní teorie a metody”. Zde tedy Kerspecht pedagogicky působí již od roku 1993 a zde také po úspěšném složení doktorské zkoušky v roce 2009 obdržel následně (2011) od Rady univerzity titul “Professor emeritus”.

Prof. Kernspecht je také uznávaným autorem několika knih s tématem  bojových umění. Mezi jeho poslední díla patří vydání “Kampflogik” zabývající se mimo jiné rituálním bojem, „Die Essenz des WingTsun“ a „Inneres WingTsun“.

Také je autorem mnoha článků v interním EWTO magazínu WingTsun Welt:
A hrome, teď to praskne!
Zjednoduš svůj boj
A dalších...


 Fotogalerie