mobile backgroud

Škola WingTsun - WingTsun - Brno - Štýřice

Hlavní trenér školy:
 Tomáš Němec

Zkušenosti & kvalifikace:
  • 2.HG (Higher Grade) WingTsun
  • Trenérská kvalifikace - Trenér 2
  • Hlavní trenér školy "Brno-Štýřice"

Kontakty:
+420 608 720 813
tomas.nemec@ewto.cz
 Informace o škole:

We speak English fluently, scroll down for English version.

Jak se můžete přihlásit k nám do WingTsun školy? 

Od září probíhá u nás pravidelná výuka dle rozvrhu na gymnáziu Brno, Vídeňská a do výuky se můžete přihlašovat již nyní!
V současné době jsou vypsány tyto termíny pro nové zájemce: 11.9.2023, 2.10.2023, 16.10.2023 a 30.10.2023 a to v čase 18:30-20:00. Další měsíce budou nábory probíhat vždy poslední středu v měsíci.
Podrobnosti o tom jak se přihlásit do výuky (na první zkušební trénink), naleznete ZDE. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Škola bojového umění WingTsun (Wing Chun) a sebeobrany v Brno - Štýřice (Vídeňská)

Tomáš Němec a Václav Tunka otevírají novou Wing Tsun školu v Brně na Gymnáziu Vídeňská pod patronátem šéftrenéra Wing Tsun pro Českou Republiku Sifu Lukáše Holuba. Oba instruktoři za sebou mají dlouholetou historii cvičení WingTsun jako jedinci i jakožto instruktoři.

Žáci mají kromě klasické výuky možnost navštěvovat každý měsíc intenzivní víkend a outdorové letní soustředění pod vedením Sifu Lukáše Holuba. Dále mohou navštěvovat zkouškové semináře pod vedením velmistra Olivera Koniga, který jezdí do České republiky 4x do roka.

***

How can you start training with us?

Since September, we have been teaching regularly according to the schedule at the Brno, Vídeňská grammar school, and you can sign up for classes now!
Currently, the following dates are announced for new applicants: 11.9.2023, 25.9.2023, 9.10.2023 a 30.10.2023 at 18:30-20:00. In the following months, first free training sessions will always take place on the last Wednesday of the month.
Details on how to register for the lesson (for the first free training session) can be found HERE. If you have any questions, feel free to contact us!

WingTsun (Wing Chun) martial art and self-defense school Brno - Štýřice (Vídeňská)

Tomáš Němec and Václav Tunka are starting a new Wing Tsun school in Brno-Vídeňská under mentorship of main Wing Tsun trainer for Czech Republic Sifu Lukáš Holub. Both instructors have a long-term history with Wing Tsun martial art as individuals and instructors.

Our students have opportunity to visit intensive weekend retreats and outdoor summer seminar under leadership of Sifu Lukáš Holub. Furthermore students can visit seminars under leadership of GM Oliver Koenig, who travels to Czech Republic roughly 4 times a year. 


 Kontakty
Brno - Štýřice
Vídeňská 55/47
Brno - 639 00
  +420 608 720 813
  tomas.nemec@ewto.cz
 Mapa - umístění školy

 Rozvrh hodin