mobile backgroud

Zkouškový seminář s velmistrem Oliverem Königem

25.9. se konal zkouškový seminář s naším národním trenérem velmistrem Oliverem Königem a jeho týmem. V první části semináře se velmistr věnoval HG stupňům a rozvoji moderních programů v mistrovském WingTsunu. Druhá část semináře byla určena už všem WT stupňům, které skládaly zkoušky z jednotlivých programů podle svých programů. Žáci také cvičili techniku boje proti noži a rozvíjeli boj na zemi. Na konci semináře tradičně probíhalo slavnostní předávání certifikátů z úspěšně zakončených zkoušek. Tímto gratulujeme všem, kteří zkoušku úspěšně složili, zvláště pak tomu, kdo získal „vyšší stupeň“ WingTsun (Higher Grade). Jmenovitě tedy Ondrovi Slezákovi, který cvičí na Praze 2 pod vedením Sifu Lukáše Holuba. Dík patří také Sifu Lukáši Holubovi a jeho týmu (Kryštof Káninský, Jaroslav Mrázek, Libor Plesl, Vašek Chalupa) za organizaci na semináři.

Na fotky se můžete kouknout níže. Za fotky vděčíme našemu dvornímu fotografovi Jiřímu Schwertnerovi.


 Fotogalerie