mobile backgroud

Udělení 5. mistrovského stupně ve WingTsun!!!

Na podzimním semináři s velmistrem Oliverem Königem, dne 6.10.2019, se Sifu Lukáš Holub spolu s Romanem Lázeňským dočkali vytouženého certifikátu na 5. mistrovský stupeň. Na důležitosti tomu dodává fakt, že se jedná vůbec o první držitele tohoto vysokého ohodnocení v českých řadách. Však tomu také předcházel dlouholetý velmi intenzivní trénink a vývoj.

Tímto milníkem uzavírá WingTsun bojovník předcházející “vyšší stupně” a začíná svou cestu stupni “mistrovskými”, dříve také označovanými jako stupně “praktické”. Říká se také, že kdo dosáhne až na tuto úroveň WingTsun, obsáhne tím kompletní základní WingTsun znalosti.

Nezbývá tedy než pogratulovat oběma držitelům a do dalších praktických cvičebních let popřát ještě mnoho sil!

Více o WingTsun stupních zde


 Fotogalerie