mobile backgroud

Setkání českých WingTsun učitelů ve Špindlerově Mlýně

Závěrem srpna se uskutečnilo čtyřdenní soustředění instruktorů WingTsun škol. Cílem je výměna zkušeností jednotlivých trenérů a standardizace výuky v jednotlivých školách- především v didaktických postupech či v přístupu k tradičním programům a jejich zapojení do výuky. Stěžejní je hluboké pochopení provázanosti tradičních programů s těmi moderními a jejich vzájemné doplňování.

Neméně důležité je samozřejmě předložení konkrétních plánů spolupráce pro letošní školní rok 2018/2019. V přátelské komorní atmosféře si po kratší letní pauze všichni rádi protáhli svá těla a partnersky si zacvičili Zdá se, že i pro letošek byl účel tohoto soustředění splněn- všichni odjížděli pozitivně namotivovaní.  Jejich přispěním se výuka WingTsun a Blitzdefence/Bleskové obrany  bude díky vzájemné součinnosti posouvat tím správným směrem.  


 Fotogalerie