mobile backgroud

Seminář s velmistrem K.R. Kernspechtem v Praze (neděle)

V neděli dvoudenní seminář s velmistrem WingTsun Prof. Dr. K.R.Kernspechtem pokračoval. Druhý den semináře byl otevřen všem WingTsun cvičencům bez rozdílu technické vyspělosti. Současně bylo možné na semináři vykonávat zkoušky a postoupit tak na další stupeň. Je tedy jasné, že počet účastníků byl pro tento den větší, cca. 140. Proto jsme se  pro tento den museli přesunout do větší tělocvičny. Cvičebním tématem bylo ChiSao (Lepící se ruce). Pro všechny účastníky bylo setkání s tímto mistrem mimořádným zážitkem. Nejen pro jeho schopnosti a vhled do WingTsunu, ale také pro jeho velmi přátelský přístup.

Vrcholem semináře pak bylo udílení vyšších (Higher Grade) stupňů, přímo z rukou samotného K.R. Kernspechta. Především pak udělení titulu „Sifu of WingTsun“, tedy ocenění, jenž v sobě skrývá mnoho let tréninku, didaktických zkušeností, poctivého přístupu a vyzrálosti. Tento titul byl udělen učiteli jihlavské školy Liborovi Pleslovi- gratulujeme!


 Fotogalerie