mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Sifu Lukáš

O víkendu 7. a 8. května se konal tradiční intenzivní víkend ve WingTsun škole Praha 2. Pod vedením Sifu Lukáše Holuba jsme byli rozděleni na dvě skupiny (žákovské stupně a vyšší stupně - HG). Žákovské stupně se věnovaly boji s nožem a obraně proti noži: jakým způsobem  s ním jemně a uvolněně pracovat (pohyblivost);  a jak si držet/udržet distanc, aby nás protivník nikdy nemohl zasáhnout čili jak správně vyplňovat prostor. Vyšší stupně (HG) se zabývaly tím, jak správně udržet strukturu, dále také boji na ramenních liniích, či jak správně se strukturou pracovat v pohybu (vnitřní WingTsun - vrcholná forma WT). Semináře se účastnili také instruktoři: Kryštof  Káninský (Praha 1), Sifu Jiří Schwertner (Praha 6), Jaroslav Mrázek (Kladno), Michal Macura (Třinec), Václav Chalupa (Plzeň), Igor Olejník (Bratislava).

V neděli 8. května se pokračovalo ve stejném duchu a rozdělení skupin. Žákovské stupně se učily, jak správně používat klín v řetězových úderech (schopnost zasáhnout a popřípadě se nalepit, když není cesta volná) a jak správně pracovat s krizovou situací za použití řešení tzv. „krizovky“.
Vyšší stupně (HG) se druhý den opět věnovaly jedné z tradičních ChiSao sekcí, konkrétně  sedmé (protizápasové) ChiSao sekci se zapojením prvků z předešlého dne z vnitřního WingTsunu (INNER WINGTSUN).


 Fotogalerie