mobile backgroud

WingTsun sebeobrana pro děti a mládež

Bránit se chtějí a potřebují nejen dospělí, ale i děti.
WingTsun učí děti a mládež zábavnou formou účinnou a efektivní sebeobranu. Podobně jako např. u dopravní výchovy, připravuje Kids-WingTsun děti, jak se chovat a zvládnout konflikty a nebezpečné situace každodenního života.

Kurzy sebeobrany pro děti

Děti se u nás seznamují se základními principy fyzické i psychické sebeobrany pomocí moderních výukových programů (BlitzDefence a  ReakTsun). Výuka jim poskytuje pohybové vyžití v jejich volném čase, vytváří a upevňuje kamarádské vztahy, učí disciplíně a sebeovládání. Zároveň slouží jako prevence násilí a šikany mezi dětmi a mladistvými.

Formou her a soutěží si děti osvojují základní  principy mezilidské komunikace a případné sebeobrany. WingTsun zaujme svým nekonvenčním a inteligentním přístupem, výuka přitom klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.

 Učí se řešit různé situace obtěžování a napadení jak od vrstevníků, tak od dospělých osob - jak si udržet bezpečnou vzdálenost, jak se chovat a čeho se vyvarovat, aby už nebylo pozdě a v případě nutnosti si i přivolat pomoc. Naučí se základní údery a kopy a jak je používat k sebeobraně pro případy, že není možné utéct, nebo si udržet agresora od těla.

WingTsun je tak nejpraktičtější bojové umění pro děti. V současné době je Praha místem kde se na výku dětí zaměřujeme. Kvalita výuky je garantována největší světovou organizací pro bojová umění EWTO – (European WingTsun Organisation). Kromě pravidelných tréninků pořádáme pro děti i víkendové semináře a letní tábory a soustředění s výukou sebeobrany.

V Praze a okolí pod záštitou Občanského sdružení Prevence šikany a násilí se sídlem: Terronská 61, 160 00 Praha 6, IČ 26616955 v rámci projektu „Prevence šikany a násilí mezi dětmi a mladistvými“.

10 tipů pro rodiče na každodenní cestu do školy

Nacvičujte s Vaším dítětem a s přizvaným cizím dospělým pomocí různých inscenačních her, které jsou zaměřené na situace z reálného života jak se má dítě zachovat při komunikaci s neznámým, který se snaží s ním navázat kontakt, případně ho láká do auta...

Zobrazit více

Prevence šikany a násilí mezi dětmi a mladistvými

Šikana a násilí mezi mládeží je nepříjemným fenoménem nejen dnešní doby. Děti a mladí lidé se také stávají tím nejsnadnějším cílem pro násilníky a loupežná přepadení. Součástí základního vzdělání každého mladého člověka by proto měly být alespoň základy sebeobrany…

Zobrazit více

Jak probíhá výuka

Tréninky dětí probíhají vždy od konce září do konce května následujícího roku. V každém pololetí probíhá 16 tematických výukových lekcí, kterých se může dítě účastnit 1x, ale i vícekrát týdně, dle nabídky našich škol. Délka každé výukové lekce je 1 hod (60 min)…

Zobrazit více

Seznam míst kde výuka probíhá

Kmenové školy: Škola bojových umění a sebeobrany Praha 6 – Břevnov TJ Slavoj Břevnov – Malovanka, Bělohorská 1069/7 Rozvrh výuky: úterý: 16:00-17:30 junioři (11-15 let)  středa: 15 ...

Zobrazit více