mobile backgroud

Sifu Jan Outlý

 Sifu Jan Outlý

Zkušenosti & kvalifikace:
  • Profesionální instruktor
  • 4.HG (Higher Grade) WingTsun
  • 8. žákovský stupeň Escrima
  • Trenérská kvalifikace - Trenér 3
  • Hlavní trenér a vedoucí školy "Brno Střed"

Hlavní trenér školy:
Brno - Střed
Kontakty:
+420 775 315 727
jan.outly@ewto.cz
  Hlavní terenér školy
Sifu Jan Outlý
  Úroveň WingTsun
4. Technický stupeň
  Kontakty
+420 775 315 727
jan.outly@ewto.cz

 Informace o trenérovi:

Profesionální instruktor WingTsun a Escrima. Držitel 4.HG (Higher Grade) WingTsun, a 8.žákovského stupně Escrima.  Dále je nositel trenérské zkoušky Trenér III a trenér WTKids. Je hlavním trenérem a vedoucím školy Brno Střed.

Systém WingTsun a Escrima začal studovat v roce 1994 v Praze. Jako instruktor působí od roku 1997. V roce 2000 je jedním z předních členů Evropské WingTsun Organizace v České republice a pracuje na její propagaci dodnes. Od roku 2006 působí v Brně, kde založil a vede Centrum bojových umění a sebeobrany. V roce 2012 obdržel prestižní mezinárodní titul „Sifu of WingTsun“, jako ocenění za výuku systému WingTsun. Jako většina nejvyšších představitelů WingTsun se zůčastnil i mnoha seminářů v zahraničí, například na Slovensku, v Rakousku, Německu, Číně (HKG) a Španělsku.

Sifu Jan Outlý se aktuálně vzdělává na WingTsun akademii ve Vídni pod vedením svého učitele DaiSifu Dr. Oliver König a jeho asistenta Sifu Matthiase Golda. Pravidelně navštěvuje lokální i mezinárodní EWTO akce, kde svůj WingTsun dále rozvíjí pod vedením GM Keith Kernspechta a dalších mistrů systému WingTsun.

Sifu Jan Outlý vyučuje formou pravidelné výuky, seminářů, workshopů, campů, přednášek a soukromých lekcí. Věnuje se problematice edukace bezpečnostních složek. Vyučuje inteligentní sebeobranu pro specifické skupiny a pro specifické oblasti. Významným projektem posledních několika let je realizace výuky sebeobrany pro nevidomé. Kromě výše uvedeného je zakladatelem organizace s názvem Společnost proti násilí, která si klade za cíl vymezit příčiny násilí ve společnosti a naučit širokou veřejnost těmto neblahým jevům předcházet.


 Fotogalerie