mobile backgroud

Páteční seminář v Dejvicích_Úvod do WingTsun

V pátek 5. února 2016 se v Dejvicích sešli zájemci o bojové uměni WingTsun a pod vedením Sifu Jiřího Schwertnera se seznámili s jeho základními principy. V teoretické části proběhla krátká přednáška o jeho původu, vývoji a současnosti v EWTO organizaci. Co, jak a proč učíme. Vysvětlení pojmů sebeobrana, rituální boj, přepadení a právní minimum v oblasti sebeobrany.
V praktické části si pak všichni vyzkoušeli řešení krizových situací a práci s osobním prostorem, vytyčením, střežením a bráněním jeho hranic. Význam a pochopení strachu a adrenalinového efektu. Pokračovalo se nácvikem jednoduchých úderových technik a kopů do lap včetně tréninku řetězových úderů a beznápřahových "nonsignálních" úderů. Ve WT není naším cílem bojovat na zemi, ale každý se musí naučit bezpečně spadnout a co nejrychleji se dostat zpět na nohy, a to i v případě, že do něho chce někdo další kopat. I tuto dovednost si zvládni všichni účastníci vyzkoušet.
Závěr semináře patřil mottu "Naše tělo jako voda". Jak se naučit nechat údery propadat skrze naše tělo, aniž by ho zasáhly. Mistrovská dovednost, kterou však naši žáci trénují formou speciálních cvičení již od začátečníků. Volná beseda s instruktory pak proběhla již v neformálním prostředí v blízké restauraci. Další náborový seminář proběhne v dejvické škole v březnu.


 Fotogalerie