mobile backgroud

Letní soustředění_Jakartovice_Začátečníci_Sifu Lukáš Holub

V termínu od 31.7-7.8. se uskutečnil druhý turnus letní školy Sifu Lukáše Holuba, který má sice označení „začátečníci“, nicméně nenechte se mýlit! Vzhledem k tomu, že stále narůstá počet studentů s HG vyššími stupni, posunula se nám i hranice úrovně prvního turnusu, a tak zde cvičí všechny žákovské stupně od 1.-12. Kromě žáků z WingTsun školy Praha 2 se zde sešli i žáci z dalších škol spadajících pod Sifu Lukáše. Kromě toho byli přítomni i ostatní trenéři z Lukášova týmu, kteří se aktivně zapojili do výuky. Konkrétně Libor Plesl, Jarda Mrázek a Kryštof Káninský, Vašek Chalupa. Tímto jim děkuji za spolupráci.

Letošní premiéra nového místa se povedla, Penzion nad stájí v obci Jakartovice nedaleko Opavy nám poskytl výborné zázemí. V krásné přírodě Nízkého Jeseníku daleko od shonu velkoměsta.V případě lehkého deštíku jsme cvičili v sále místního obecního domu, ale stejně jako v předchozím turnusu i zde nám počasí přálo, a tak jsme se mohli vyvenčit do sytosti.

Cvičební program byl sestaven obdobně jako u vyšších stupňů, jen přizpůsoben jednotlivým stupňům. Dopoledne se vyučovaly tradiční programy, žáci si dále osvojovali Inner WingTsun a pilovali jednotlivé technické cvičení. Odpoledne byly na programu instinktivní a krizové reakce a jejich aplikace v konkrétních situacích. Závěrečná hodinka patřila fyzickým drilům, lapám apod.

Přes veškeré bojové nadšení všichni vždy rádi přivítají volný den uprostřed týdne, kdy mohou načerpat trochu energie do druhé půlky soustředění. Abychom však nezaháleli, uspořádali jsme pro zpestření dne odpolední turnaj v nohejbalu na hřišti v areálu. Tradiční večerní opékání buřtů jsme letos povýšili na opékání prasete v místní restauraci s letním posezením. Zde se pravidelně odvíjela večerní a noční zábava.

Chtěl bych tímto pochválit všechny studenty za jejich zodpovědný a aktivní přístup k tréninkům, jejich snaha se nejen cení, ale je i znát na jejich cvičení. Jen tak dál a těším se příští rok opět v Jakartovicích!


 Fotogalerie