mobile backgroud

Kniha_Vnitřní WingTsun (Inneres WingTsun)

Po dlouhé mravenčí práci se na světlo světa vyklubal překlad německého originálu od Sigung Kernspechta „Inneres WingTsun – Kursbuch“ s názvem Vnitřní WingTsun! Jedná se o první knihu o WingTsun v českém znění. Aby to nebylo jednoduché, museli jsme pracovat i s anglickým vydáním této knihy, které je novější než německé a bylo o chlup rozšířené. Celý výtisk mohl být se Sigungovým dovolením zrealizován pod podmínkou, že bude zachován nejvyšší stupeň kvality knihy. Bližší představu o tom, jak taková kniha vzniká, si můžete udělat z následujících řádků.

Prvotně se musel učinit jazykový překlad z němčiny, který pro nás udělala Jitka Vojáčková, aktivní studentka WT. Následnou korekturu i z anglické verze provedla překladatelka ing.Lucie Tvrdá. Celý text musel projít drobnohledem Sifu Lukáše, bylo totiž nadmíru důležité, aby některé ze Sigungových myšlenek nezanikly nebo nebyly mylně interpretovány. Vydatně mu byl přitom nápomocen Martin Káninský. Zkontrolovaný text se musel přepsat do grafického programu, což se i s pomocí Kryštofa Káninského povedlo ve slušném čase. Velmi dobrou práci odvedl grafik Jiří Fictum, také žák WT, oceňujeme jeho trpělivost, smysl pro detail a zodpovědný přístup. Téměř hotové dílo jsme předali do tiskárny TNM Print s r.o. v Poděbradech, kde nám vždy vyjdou vstříc a spolupracujeme spolu již několik roků.

Tímto velmi děkujeme všem výše zmiňovaným za jejich ochotu, bez jejich přispění by kniha nebyla na světě!

Název knihy odráží celý její obsah a zůstává zde jediným tématem. Sigung Kernspecht v ní odkrývá myšlenku vnitřního WingTsun, která je aplikovatelná nejen na náš systém, nýbrž na veškerá bojová umění. Hovoří se zde o vnitřním pojetí pohybů vznikajících při boji, tedy co se odehrává v těle samotném při jejich vykonávání. Je to opak k vnějšímu pojetí WingTsun - tedy pojmenovávání již vykonaných pohybů a technik. Celkově je tato kniha považována za metodickou učebnici WingTsun. Obsahuje myšlenky a poučky pro boj, vnímání a funkci těla v bojových uměních, bojové strategie, popisuje psychologii boje atd. Součástí je i historický vývoj WingTsun.

Kniha byla k dispozici sice již v červnu, v tento termín byl však spíše předprodej pro nedočkavé studenty a trenéry WT škol. Oficiálně ji představujeme až nyní v září. První vydání o celkovém nákladu 1000 výtisků si nyní můžete pořídit za cenu 300Kč. Díky jejímu všestrannému obsahu je dostupná i pro širší obec bojového umění. 


 Fotogalerie