mobile backgroud

Forma vyplývá z funkce

DaiSifu Andreas Groß o tréninku forem jako vyučovací metodě

Formy patří tradičně k nejznámějším výukovým metodám WingTsun. DaiSifu Andreas Groß vysvětluje, jakou hodnotu mají dnes ve výukovém programu EWTO.

WTW: Sifu Andreasi, trénuješ WingTsun již od počátku 80. let a zažil jsi všechny inovace, které za ty roky zařadil GM Kernspecht do metodiky vyučování na základě poznatků z jeho výzkumné práce. Čím se odlišuje tzv. nové wing tsun od toho z 70. a 80. let?
AG: Dříve se vyučování WingTsun soustředilo z velké části na formy, tzn. na vzájemně zřetězené pohyby v nich obsažené, které jsme chápali jako techniky. Vyučování ve skutečnosti vycházelo z forem. Šlo pokud možno o přímou aplikaci tzv. technik z forem.

WTW: Změnil se náhled na formy?
AG: Formy a z nich vytěžené pohyby máme stále v úctě, ale ne jako dodavatele hotových pohybů, určených k přímému použití pro boj. V boji se stávají různé věci a doručit do rukou protivníka čistě nacvičenou techniku lze ze zkušenosti zřídka.

WTW: Co je tedy skutečný úkol forem?
AG: Formami můžeme učinit zadost nejdůležitějším požadavkům na profil WingTsun:

1.Trénink koncentrace a všímavosti – asi nejdůležitější schopnosti, bez které lze přestát sotva který boj.
2. Schopnost pohyblivosti
3. Rovnováha
4. Schopnost kdykoliv ustavit jednotu těla, která bojovníkovi Wing Tsun umožní např. zaujmout tvar klínu nebo jako takový působit.
5. Školení vnímání smysly, zvláště pak očima a zaujetí pozice těla
6. Načasování, tzn. časové sladění pohybů
7. Dokonce bojový duch, což ukázaly výzkumy v Asii, lze rozvíjet formami. Zvláště když skupina provádí současně pohyby a ty částečně posiluje verbálně.

WTW: Mám tomu rozumět tak, že formám nepřisuzujeme absolutně nejvyšší prioritu, na které by záviselo, zda uděláme zkoušku na vyšší stupeň?
AG: Dříve se dával důraz víceméně na formy, dnes na schopnosti, které se ale z části formami rozvíjí. Používáme je jako prostředek k dosažení cíle. Cíl je získání schopnosti sebeobrany. Díváme se na pohyby formy jako na cvičení. A všichni ze školy víme, že nejde o to se naučit cvičení nazpaměť, ale s jejich pomocí se něco naučit. A to "Sedm velkých schopností".

WTW: Abychom se vrátili k rovnováze: to je přece něco zcela jiného, když někdo postává na jedné noze, než když ho protivník táhne nebo strká.
AG: Protože to skutečně v tradičních výukových programech chybělo, vytvořil GM Kernspecht právě pro tyto situace vlastní výukový program, který by měl být vyučován co nejdříve, protože jimi vlastně začíná každá zkouška.

WTW: Co se týká vnímání, formy asi tolik nepomáhají rozvíjet hmat.
AG: Ano, k tomu je tu cíleně ChiSao, které sestává z malého množství snadno naučitelných elementů.

WTW: Ono ale nestačí, načasovat se sám se sebou. Musíme přece sjednotit pohyby i s protivníkem.
AG: Časové sladění pohybů sama se sebou je přirozeně teprve první krok. Sladění vlastních pohybů s protivníkovými, tedy určité sjednocení vlastního těla s tělem protivníka probíhá v ChiSau. Zde jde o to podvolit se prvnímu pohybu protivníka, popř. mu předejít.

 
a) SiuNimTao na jedné noze – díky cvičení SiuNimTao na jedné noze může začátečník WingTsun zlepšovat např. udržování rovnováhy sama se sebou.
b) Řetězové údery dlaní – Údery dlaní lze lépe dávkovat účinek vlastního útoku na protivníka než při úderech pěstmi.

WTW: Ale že formy rozvíjejí bojového ducha je přeci trochu přitažené za vlasy.
AG: Vždyť proto jsme také doplnili tradiční výukovou metodiku, která končí cvičením forem, moderními metodami mentálního tréninku a navykáním na stres, využívanými i ve speciálních jednotkách.

WTW: Pokud tedy nepřevezmeme techniky z forem jedna k jedné, na jakých technikách tedy postavíme boj s protivníkem?
AG: Tradičně k tomu používáme nespecifický pohyb, jako jsou salvy řetězových úderů, kterými ho ve spojení s postupovým krokem zasypeme.

WTW: To ale byl velmi účinný způsob v 70. a 80. letech.
AG: A je i doteď, ačkoliv ztratil efekt překvapení. Poté, co GM Kernspecht ukázal tuto techniku na seminářích džiu-džitsu, byla zapracována do jejich oficiálních zkouškových programů. Další důvod, který mluví proti jejich použití jako univerzální zbraně, je před soudem stále vyžadovaná přiměřenost obrany. Není přiměřené skolit salvou řetězových úderů agresora, který se teprve napřahoval. Soudce by přitom mohl lehce přijít na nápad, že WingTsun obránce byl možná útočník. Stále ale používáme řetězové údery jako „poslední prostředek“, když nás ve stresu nic lepšího nenapadne.

WTW: Co používáme v dnešní době místo toho?
AG: Místo řetězových úderů pěstmi používáme jemněji dávkovatelné řetězové údery dlaněmi, které ale tak mechanicky neodmeleme. Místo toho přesně posoudíme situaci a nasazujeme údery odpovídajícím způsobem a pečlivě.

WTW: Které další pohyby se uplatní?
AG: Ani tak ne dokonalé hotové techniky z forem, nýbrž pohyby takového charakteru, jaké rovněž vznikají v ChiSao na základě interakce s protivníkem.

WTW: Pokud ti správně rozumím, spočívá rozdíl mezi minulostí a dneškem, že se nesnažíme násilím aplikovat nazpaměť naučené pohyby forem jako techniky, nýbrž…
AG: …nýbrž že spontánně používáme takový druh pohybu, jaký vzniká skoro sám od sebe v předem nenastudovaném tréninku ChiSaa.

WTW: Pokud to tedy můžu shrnout, nespočívá rozdíl v jiných pohybech, ale v tom, jakou přikládáme váhu jednotlivým elementům WingTsun, spočívá v posledních desetiletí stále rostoucímu porozumění, čeho by mělo být formami dosaženo…
AG: …a že formy a jejich pohyby jsou pouze cvičení, prostředek nebo nástroj k dosažení cíle sebeobrany nebo udržení si pohyblivosti nebo vývoj vědomí. Podle toho, co člen EWTO ke svému osobnímu vývoji potřebuje.

 
a) Cvičení strkání – Abychom rozvinuli schopnost udržovat rovnováhu proti silám protivníka, vytvořil GM Kernspecht vlastní program
b) ChiSao – PoonSao – Tradiční výukové programy stanovují pro výuku hmatu cílená cvičení ChiSaa.

WTW: Milý Sifu Andreasi, děkuji mnohokrát za tento vpravdě obeznamující rozhovor!

 

Zdroj: Magazin WING TSUN WELT, číslo 37,  str. 84-87,
 „Die Form folgt aus der Funktion“
Překlad: Jitka Vojáčková
Grafická úprava PDF: Jiří Fictum