mobile backgroud

Seminář pro děti „Jak se efektivně bránit“_Praha 6

Naši instruktoři pod vedením Jiřího Schwertnera, tento pátek opět prezentovali základní principy sebeobrany a preventivního chování proti napadení a obtěžování. Děti měly v závěru akce možnost vyzkoušet si práci s obranými hranicemi a osobním prostorem. Tento seminář navazuje na velmi úspěšnou spolupráci se školou ve Zdibech, kde se stejný seminář konal pod záštitou radního Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky za účasti ministra školství PhDr. Marcela Chládka.


 Fotogalerie