mobile backgroud

Přesvědčivý úspěch

Společný seminář světově největších policejních odborů GdP a světově největšího profesionálního svazu bojového umění EWTO v červnu 2012 v Saarbrücken

„…kdo nezažil, nedokáže si představit, s jakým opovrhováním lidmi a s jakým násilím se organizovaně útočí na policisty. Se smrtí člověka, který se jako policista zaručí za stát, se absolutně lhostejně a s tichým souhlasem počítá.“ Tolik komentář mladého policisty při příležitosti ankety Výzkumného ústavu kriminologie.

Mezi lety 2005 a 2009 zažilo 12,9% dotazovaných (20 938 policistů) násilný útok s následnou pracovní neschopností na minimálně jeden den. Stalo se tak zejména při zatýkání podezřelých, stresových situacích při rodinných záležitostech i mimo rodinu a při narušování veřejného pořádku. Obzvláště často jsou postiženi policisté ze zásahových jednotek a pochůzkáři. Kromě toho vykazují muži, mladší policisté a větší nebo těžší policisté větší riziko být vybráni za oběť.

(Zdroje: Studie Výzkumného ústav kriminologie Hannover (KFN) „Násilí vůči policistům a policistkám“)

 

Na základě studie Výzkumného ústavu kriminologie Hannover (KFN) o narůstajícím násilí páchaným vůči policistům nastartovala mládežnická organizace policejních odborů (GdP) Mladá skupina (Junge Gruppe), zasazující se o zájmy mladých policistek a policistů na začátku roku 2011 kampaň Také člověk. V této kampani by měl být policista vnímán občany jako individuální osoba a nejen jako někdo v uniformě, kdo představuje zákony státu. Mladá skupina si vytyčila za úkol nejenom upozorňovat občany na nedostatky, ale také se aktivně zasazovat o zlepšení bezpečí pro své kolegy. Již na podzim roku 2010 se v Sulzbachu konal společný seminář Mladé skupiny Sársko a mého svazu škol EWTO. Během dvou dnů semináře se převážně mladí kolegové seznamovali s technikami podle principů WingTsun specificky přizpůsobenými policejním potřebám. Kolegové byli překvapeni, jak lze jen s několika „technikami“, ale podle systematického postupu již po jednom dni docílit velmi dobrých výsledků. Na základě velkých ohlasů zúčastněných jsme se s Mladou skupinou zamýšleli, zda nenabídnout nadregionální trénink osobní ochrany pro dozorce. Bylo nám sice jasné, že naplánování takového semináře nás bude stát něco času a energie, ale v tom okamžiku jsme si ještě nebyli vědomi dimenze, v jaké se bude seminář konat.

 

V dubnu roku 2011 jsme se na semináři na Mallorce poprvé začali bavit o našich plánech. Byl jsem více než šťastný, když mi SiGung Kernspecht, DaiSifu Oliver König, Andreas Groß, Giuseppe Schembri a Thomas Schrön přislíbili podporu při plánování a provedení semináře. Tehdy bylo jasné, že nepovedeme žádný seminář s různými zástupci bojových sportů a umění, kde by si člověk jako na nějakém trhu vybral některé nabídnuté techniky.

Minulost ukázala, že „normálnímu dozorci“ nejsou jasné vztahy mezi různými technikami a systémem a ve výsledku mu můžou být pro výkon jeho každodenní služby jedno. Uživatel nemá zpravidla odborné znalosti, že rozdílné techniky z rozdílných systémů, pokud lze u některých skutečně mluvit o systémech, nejsou vzájemně kompatibilní, a proto v praxi také nefungují.

Proto se tedy měl poprvé konat policejní spolkový seminář, který je postaven systematicky jak z pohledu využití v praxi, tak z pohledu násobitele (?) a vyniká nad ostatními druhy bojových sportů jednoduchostí aplikace principů.

Podle mého přesvědčení EWTO měla a má ve svých řadách nejlepší zástupce z oblasti sebeobrany. Abychom učinili zadost tvrzení, že tito přednášející také na policejním semináři vědí, o čem mluví, měla být převážná část přednášejících činná i v oblasti výuky policie. Zavčas jsme určili témata, důležitá a zajímavá pro osobní ochranu kolegů při každodenní službě. Pak stačilo obsadit speciální oblasti témat vysoce kvalifikovanými přednášejícími. V té době mi SiGung Kernspecht slíbil svou účast s celým týmem trenérů, sestávajícím z DaiSifu Olivera Königa, DaiSifu Andrease Große, DaiSifu Thomase Schröna, Isaaca Ware a Diany Knospe po všechny dny semináře a slíbil též převzetí tématu sebeobrany. I pro ostatní témata jsem hned dostal podporu z okruhu kolegů z EWTO. Za specificky policejní témata převzali odpovědnost:

Obrana zbraněmi a zacházení se zbraněmi – Stefan Črnko a Hajo
Nasazení policejních obušků – Joachim Friedrich a Dr. Frank Metzner
Útok na pasažéry dopravních prostředků – Roy Bauch a Nick Pikoske
Útok a fixace – Volker Martin, Mike Fields, Stephan Frank a Jan Holger Nahler

V této souvislosti by mělo být zmíněno, že všichni uvedení referenti odpověděli na můj dotaz, zda by byli ochotní přijet na třídenní seminář do Saarbrücken (přes víkend) okamžité ano. V té době bylo také hned jasné, že akce nemá přinést výdělek, tzn. všichni kolegové z EWTO si většinou vzali dovolenou a víkend strávili přednášením bez nároku na odměnu. Rozsah celé akce pro plánování jsem si dokázal při srovnání s mezinárodním seminářem sice představit, ale co to ve skutečnosti bude znamenat, mi bylo jasné až pár týdnů před začátkem semináře.

Měla to být nejen velkolepá policejní celostátní akce, z které by kolegové měli užitek, ale také příležitost se poznat a vyměnit si zkušenosti napříč státy. Během tří tréninkových dnů, naplněných programem nemělo kolegům nic scházet. Známá sárská pohostinnost se neomezovala jen na celodenní zajištění péče, ale měla zůstat ve vzpomínkách jako skvělá událost s all-inklusiv nabídkou.

Pro účastníky byly reservovány hotely v bezprostřední blízkosti k místům tréninku. Pro všechny účastníky a přednášející byla v policejní kantýně naplánována snídaně a dvě teplá jídla, jako i nápoje, ovoce a tyčinky po dobu tréninku. Kromě toho byl extra pro fotbalové fanoušky v hale zajištěn přenos Mistrovství Evropy.

22. 6. 2012 bylo konečně vše připraveno.  Téměř 150 účastníků z celé spolkové republiky a Rakouska se vydalo do Saarbrücken, aby se převážně ve svém volném čase účastnili speciální vzdělávací akce EWTO a Mladé skupiny.

Poté co patronka celé akce, Ministryně vnitra a sportu Sárska, Monika Bachmannová otevřela pozdravem celou akci a v této souvislosti ještě jednou zdůraznila, jaká to byla pro ni čest, převzít patronát za tuto akci, pozdravil účastníky též zemský viceprezident policie Hugo Müller, předsedkyně mládežnické Mladé skupiny Sabrina Kunz a jako zástupce EWTO Dr. Oliver König.

Ještě než došlo na praktickou část, přednášel renomovaný kriminální psycholog a autor knih Dr. Uwe Füllgrabe na téma psychologie sebeobrany.  Zdůraznil, jakou důležitou roli hraje psychologická připravenost na krizové situace a že nezáleží jen na tělesných schopnostech.  Dr. Füllgrabe ukázal za pomoci působivých videoukázek, jaké následky může mít psychická nepřipravenost na výjimečné situace. „Tím důležitější je policistům nabídnout reálný trénink“, řekl Dr. Füllgrabe.

Již v pozdním odpoledni jsme začali s prvním praktickým tréninkem. Zatímco SiGung Kernspecht se svým týmem první tréninkové skupiny, která částečně sestávala ze zkušených policejních lektorů a bojovníků, působivě představil Čtyři blesky v teorii a praxi, ostatní čtyři skupiny byly školeny v rozdílných tématech našimi zkušenými učiteli EWTO.

Stefan Črnko a Hajo ukazovali, jak je díky perfektnímu zacházení se zbraní pro protivníka téměř nemožné odejmout policistovi zbraň
Joachim Friedrich a Dr. Frank Metzner mohli díky svým obsáhlým praktickým zkušenostem jako policisté a učitelé Eskrimy vysoce angažovaným účastníkům přiblížit zacházení s rozličnými policejními obušky
Roy Bauch a Nick Pikoske velmi působivě ukázali, že principy EWTO WingTsun fungují právě na krátkou vzdálenost a v těsných místnostech, třeba v automobilech.
Mike Fields, Stephan Frank, Jan Holger Nahler a já jsme navázali na SiGungovo téma a převzali jsme oblast přiblížení a zatčení policejního protivníka až ke spoutání

Během tří dnů semináře se díky rotačnímu principu dostal každý účastník na všechny přednášky. V sobotu byly na programu tři náročné dvouapůlhodinové tréninkové jednotky a v pozdním odpoledni bylo jasné, že tento den byl náročný nejen tělesně, ale množství nových zážitků a učebních podnětů vyčerpalo i vnímací kapacitu.

Ale kompenzace náročného a učebně hodnotného dne na sebe nenechala dlouho čekat. Již za dvě hodiny po posledním tréninku se otvíral italský bufet ve vyzdobeném předsálí haly. Následný večírek umožnil účastníkům se pobavit s lektory a vyměnit si zkušenosti. Večírek pokračoval pro mnohé až do brzkých ranních hodin, než v neděli začaly od 9:30 do 12 hodin další tréninky.

Při oficiálním rozloučení bylo účastníkům, ale i lektorům jasné, že měl seminář jasný úspěch a z obou stran se objevila otázka, zda dojde k pokračování a především kdy a kde. Již v tu dobu signalizoval jeden zástupce Mladé skupiny jiného spolkového svazu, že by převzal zodpovědnou organizaci pokračování akce v roce 2013 nebo 2014.

Jako organizátor tohoto semináře bych chtěl obzvláště poděkovat SiGungovi, DaiSifu Oliverovi, DaiSifu Andreasovi a DaiSifu Thomasovi, kteří mě podpořili při všech problémech a těžkostech, které takovýto seminář obnáší. Dále také všem dalším kolegům a přátelům z EWTO, kteří přišli jako lektoři a také Mladé skupině za úžasnou spolupráci před a během semináře.

Nesmím zapomenout poděkovat našim kritikům, kteří mě/nás posílili, abychom ještě více pracovali pro to, aby seminář zůstal trvale v dobrých vzpomínkách.

Díky vám všem: „We are family!!!“

Text: Sifu Volker Martin

 

Zdroj: Magazin WING TSUN WELT, číslo 36,  str. 14-17,
 „Durchschlegender Erfolg“
Překlad: Jitka Vojáčková
Grafická úprava PDF: Jiří Fictum