mobile backgroud

Mezinárodní soustředění v Izraeli_GM Giuseppe Schembri

V květnu 2017 se uskutečnil již 10. ročník WingTsun soustředění pod vedením GM Giuseppe Schembriho 9.GMG WT v Izraeli. Letos poprvé i se zastoupením ČR - semináře se zúčastnil Sifu Jiří Schwertner - vedoucí WingTsun školy Praha 6 - Dejvice.

První tréninkový den proběhla malá skupina přímo na pláži, na další dny jsme se přesunuli do akademie národního trenéra Izraele Sifu Asafa Agamiho 3.HG WT, který má na svém pozemku kromě kryté tělocvičny i špičkový tréninkový prostor v olivové aleji, kam se pohodlně vejde několik desítek cvičících. Díky zastínění tak lze příjemně trénovat na čerstvém vzduchu. Hlavních výukových jednotek se účastnilo přes šedesát lidí. Krom místních dorazil i národní trenér Kypru a Srbska Sifu Alex 3.HG WT a vedoucí škol v Salcburgu a v Nice Sifu Norbert Hitter 4. HG WT. GM Giuseppe se aktivně věnoval jak žákovským stupňům, tak adeptům, kteří poslední den skládali zkoušky na 1. HG.

Výuka se zacílila na detailní práci v ChiSao sekcích a zvláště se kladl důraz na využití principů Inner WingTsun. Uvědomování si významu kontaktního bodu a práce s ním. V rámci malých skupin se pak trénovala dynamická stabilita - balanc a také struktura v kontaktním bodě současně s uvolněností těla. Celé tři dny byly opět obrovským tréninkovým přínosem. Po skončení zorganizoval Ofir Ovadia - CEO of EWTO Israel- výlet do jeskyní Rosh Hanikra na severu u hranic s Libanonem a dlouhý výlet do Jeruzaléma a k Mrtvému moři. Z návštěvy Izraele se tak povedlo vytěžit mnohem více než „jen“ tréninkové zážitky.


 Fotogalerie