mobile backgroud

Letní škola „Pecínov“_Sifu Roman Lázeňský a Jiří Schwertner

Od 18. do 25. července proběhl v Pecínově první ze tří turnusů letních škol. Tento byl pod vedením Sifu Romana Lázenského a Jiřího Schwertnera. První den jsme zvládli pouze příjezd, ubytování a jeden rozehřívací trénink rozdělený na začátečníky a pokročilé. Odnásledujícího dne však začala plná tréninková palba.
První tréninkový den jsme dopoledne věnovali drillům základních WT technik a forem zakončených setem boxerských direktů a principem správného lapování. Odpoledne jsme společně procvičili stabilitu a strkání a potom ve dvou partách klinč a antigrapling. Po večeři jsme zakončili tréninkový den Suzukiho strečinkem. Individuálně pak ještě akčnější dvojice trénovaly ChiSao. Ve dvou částech odpoledne a večer proběhla přednáška základů první pomoci s praktickým nácvikem na "Andule". Po prvním dnu žádné ztráty ani zranění.
Druhý den byl krom drillů základních forem a WT technik věnován nácviku lowkicku do lap. Odpolední program jsme zahájili přednáškou o historii, vývoji a aktuální situaci v EWTO. Pokračovali jsme tréninkem na výběr - BliztDefence a 12 útoků. Druhý odpolední trénink byl společný, zaměřený na grapling. Po večeři proběhlo první kolo adrenalinového stresového tréninku. 
Ostatní dny letního soustředění proběhli ve stejném tréninkovém režimu, a vystřídalo se mnoho zajímavých témat.


 Fotogalerie