mobile backgroud

Dětský WingTsun tábor v Růžené

V termínu 28. června až 5. července 2014 proběhl další ročník tábora pro naše nejmenší bojovníky. Pod vedením Jan Zoubek 2. HG WT a Jarda Mrázek 12. SG WT se některé děti seznámily se základy sebeobrany, jiné, které se již dříve účastnily našich tréninků ve školním roce, se zdokonalovaly ve svých programech. Více jak polovina účastníků pak mohla v závěru tábora absolvovat zkoušky na další stupeň. Zkoušky vedli osobně hlavni organizátoři tábora a garanti celé akce Sifu Roman Lázenský 3. HG WT a Jiří Schwertner 3.HG WT.


 Fotogalerie