mobile backgroud

Chytrý díky SiuNimTao

Jak forma ovlivňuje činnost mozku

Že nám WingTsun a Chi Kung dělají dobře, cítíme instinktivně. Pozitivní účinky na všechny věkové kategorie lze též vědecky zdůvodnit. Pohybová cvičení otevírají cestu k lepší schopnosti mozku se učit. Tím vylepšujeme nejen naši koordinaci těla, ale i schopnosti potřebné pro každý den, jako je koncentrace, vnímání a organizace. Jak to ale funguje a která cvičení jsou obzvláště prospěšná?

Souvislosti mezi mozkovou aktivitou a pohybem

Naše pohyby jsou řízeny mozkem tak, že za pohyb levé nebo pravé poloviny těla je zodpovědná vždy protilehlá polovina mozku. Komplexní pohyby lze koordinovat díky spojení obou polovin mozku. Spojení jsou obzvláště stimulovaná pohyby, vycházejícími z jedné strany a probíhajícími až na stranu druhou, jako např. při zkříženém TanSao. V dalších dimenzích, jako vepředu/vzadu a nahoře/dole se jejich účinek zesiluje. Dobrým příkladem je první věta SiuNimTao, která obsahuje pohyby ve všech těchto dimenzích. Tím podporujeme tvorbu nervových drah, a tak dobré propojení různých oblastí mozku.

Příklad pohybů do kříže

Tyto stimulující pohyby lze kdykoliv zařadit do běžného dne:

  • Sed se zkříženýma nohama a pažemi zkříženými na prsou, úklon horní polovinou trupu, návrat do základní polohy, změna pozice paží a nohou
  • Ve stoji spojit před tělem křížem lokty a kolena
  • Prstem kreslit do vzduchu (nebo jen očima) ležatou osmičku

Hodí se také mnoho pohybů, specifických pro WingTsun:

  • První věta SiuNimTao – i zrcadlově obráceně s pravou rukou nahoře.
  • Rozpažování a upažování do lan saa ve čtvrté větě střídavě s levou a pravou paží nahoře
  • Šestá věta SiuNimTao – cvičit současně oběma pažemi zrcadlově obráceně
  • Křížový krok, obzvláště ve variantě 4. věty ChiKungové formy

Pohyby přes střed ovlivňují díky stimulaci synapsí mezi oběma polovinami mozku ještě jeden aspekt:

Psychická vyrovnanost díky spojení rozdílných strategií zpracování

Výzkum mozku přisuzuje oběma polovinám mozku rozdílné způsoby zpracovávání. Levá polovina by měla být zodpovědná za racionální myšlení (logika a slova) a za analytické a matematické procesy, zatímco pravá řídí spíše intuici, kreativitu, symboly a pocity.

V dnešní době má mnoho lidí lepší přístup k levé polovině mozku, zatímco pravá se dostane do pozadí. Abychom umožnili celostní výuku a činnost, jsou ale potřeba obě poloviny mozku s jejich rozdílnými strategiemi zpracování. Nerovnováha mizí díky posilování často zanedbávané pravé poloviny mozku pomocí tvorby dalších nervových spojení s levou polovinou. Tím lze bránit únavě, jako i neklidu, hyperaktivitě, duševní nerovnováze, rozladění a podporovat samoléčení.

Pokud nemá jedinec akutní deficit, lze tímto tuningem vyvinout nové strategie myšlení, které rozšiřují vlastní potenciál.

SiuNimTao, nás tedy nejen dělá chytrými, ale i úspěšnými a šťastnými.

Text: Petra Weipert

 

Zdroj: Magazin WING TSUN WELT, číslo 36,  str. 115,
 „Schlau durch SiuNimTau“
Překlad: Jitka Vojáčková
Grafická úprava PDF: Jiří Fictum