mobile backgroud

Zkouškový seminář v Brně s DaiSifu Matthiasem Goldem

V pátek 10. listopadu proběhl v brněnském Sokole, ve škole Sifu Jana Outlého, pravidelný zkouškový seminář pod vedením DaiSifu Matthiase Golda. Krom brněnských studentů dorazila i výprava z Prahy a zastoupení mělo i Slovensko. DaiSifu Matthias se věnoval detailně krokovým WingTsun variacím a zvládl procvičit všechny tradiční WT kroky včetně aplikací. Zkoušková část pak již probíhala podle programů. HG stupně  se věnovaly nácviku svých ChiSao sekcí.


 Fotogalerie