mobile backgroud

Zkouškový seminář s velmistrem Oliverem Königem

V sobotu 17.června proběhl v Praze zkouškový seminář pod vedením našeho národního trénera pro velmistra Olivera Königa a jeho vídeňkého týmu. Poslední seminář v tomto školním roce si nenechala ujít většina našich studentů i učitelů z celé České republiky.

První část byla věnována vyšším- HG stupňům, a sice tématu vnitřní WingTsun (pro zavedený pojem Inner WingTsun se může používat zkratka iWT).  V těchto cvičeních jsme se zaměřovali na detailní držení kontaktních bodů a jak správně tyto body manipulovat. Zároveň zde také probíhaly zkoušky pro vyšší stupně (1.HG, 2.HG, 3.HG).

Druhá část už byla otevřena i pro žákovské stupně. Žáci byli zkoušeni z tradičních cvičení dle jejich stupně, jako například: výkroky s řetězovými údery, Dan Chi (cvičení citu a tlaku na jedné ruce), první Chi Sao sekce a formy (Siu Nim Tao, Chum Kiu). Ke konci semináře žáci trénovali s lapami a cvičili, jak správně dávat údery.

Seminář tradičně uzavíralo slavnostní předávání certifikátů.  Gratulujeme všem, kteří úspěšně zakončili zkoušku, jmenovitě Václavu Chalupovi - 1.HG, Martinu Dvořákovi - 1.HG, Miroslavu Baudišovi - 1.HG (WingTsun škola Praha 2, Sifu Lukáš Holub), Petrovi  Walaskému - 1.HG (Český Těšín, Sifu Lukáš Holub), Janu Odcházelovi - 1.HG (WingTsun škola Praha 6, Břevnov - Sifu Roman Lázeňský).


 Fotogalerie