mobile backgroud

Zkouškový seminář s GM Oliverem Königem_vyšší stupně a učitelé

V neděli 20.března se konal pravidelný zkouškový seminář pod vedením velmistra Olivera Königa, který má jako národní trenér na starost Českou Republiku, Slovensko a Rakousko. Již po několikáté se konal ve velké tělocvičně v ZŠ Nad Vodovodem v Malešicích. Seminář proběhl podle zavedeného organizačního konceptu Českého WingTsun teamu (Sifu Lukáše Holuba, Sifu Romana Lázeňského, Sifu Jiřího Schwertnera). První část byla určena vyšším stupňům a učitelům (Higher Grade) k rozvoji vnitřního WingTsun (vrcholná forma našeho bojového umění) . Na konci semináře se předávaly certifikáty z úspěšně zakončených zkoušek. Tímto gratulujeme Jiřímu Granillovi, který obdržel 2.HG (Higher Grade) ve WingTsun. Jiří cvičí ve WingTsun škole na Praze 2 pod vedením Sifu Lukáš Holuba.


 Fotogalerie