mobile backgroud

Zkouškový seminář s GM Oliverem Königem_všichni WT studenti

Druhá část semináře vedená velmistrem Oliverem Königem a jeho týmem. Této části se už účastnili studenti všech stupňů a jak již název napovídá, byli zkoušeni z programů, na které poctivě trénovali, aby tak mohli postoupit na vyšší stupeň. V závěru semináře se studenti podrobili fyzické zkoušce zahrnující bouchání do lap a boj na zemi. Na konci semináře se tradičně konalo slavnostní předávání certifikátů z úspěšně zakončených zkoušek. Tímto gratulujeme všem, kteří zkoušku úspěšně zakončili a obzvláště těm, kdo získali „vyšší stupeň“ WingTsun (Higher Grade). Těchto met dosáhli Jiří Horák 1.HG, Tomáš Kraft 1.HG, Marek Šnajperk 1.HG, Marek Měřička 1.HG, David Haffner 1.HG, kteří cvičí ve na Praze 2 pod vedením Sifu Lukáše Holuba a dále také gratulujeme Tomáši Nykodýmovi 1.HG ze školy na Praze 10 od instruktora Michala Tona.


 Fotogalerie