mobile backgroud

Zkouškový seminář s DaiSifu Oliverem Königem

Sobotní zkouškový seminář vedený týmem DaiSifu Olivera Königa a organizovaný českým týmem se tradičně těšil veliké účasti ze strany žáků všech českých WT škol. Dopoledne se pracovalo na jednotlivých programech, účastníci byli rozděleni podle skupin, na jejichž vedení se postupně střídali DaiSifu Oliver, Sifu Matthias a jejich asistenti Andi a Kostadin. Odpoledne je kladen důraz na cvičení, které má prověřit znalosti jednotlivých programů, ze kterých žáci skládají zkoušky. Vzhledem k velkému počtu lidí není možné zkoušet každého individuálně (vyjma žáků na vysokých stupních), ale žáci, kteří jsou puštěni na zkoušku jsou již předem prověřeni svým učitelem, čímž je ohlídána kvalita.
DaiSifu Oliver se tak může soustředit na představování nových věcí a programů, což je ve finále velkým přínosem a inspirací pro následné domácí tréninky.


 Fotogalerie