mobile backgroud

YIP MAN – život pro WingTsun

Ke stažení: clanek_yip-man-zivot-pro-wingtsun.pdf

Potom, co v Hongkongu dne 2.prosince 1972 zemřel velmistr Yip Man na následky rakoviny hrtanu, nechal po sobě nejen truchlící rodinu, nýbrž i velké množství studentů. Zanechal po sobě odkaz bojového umění, které se neustále přizpůsobovalo své době, aniž by zapomnělo nebo popřelo vlastní kořeny, a jehož plody dodnes sklízíme. Také po sobě zanechal životní příběh hodný pravého mistra bojového umění. Natolik byl příběh jeho života zajímavý, že ho roku 2008 – 36 let po jeho smrti – ztvárnili v hongkongském filmu.

  

Yip Kai Man

Velmistr, jehož celé jméno znělo Yip Kai Man, se narodil roku 1893 jako třetí ze čtyř dětí. Jeho rodiče Yip Oi Dor a Ng Shui měli v té době již jednoho chlapce a jednu dívku. Po Kai Manovi přišla na svět ještě jedna dcera.
Rodina Yip byla velmi zámožná a vlastnila spoustu statků. Pro mladého Yip Mana by bývalo bylo snadné vést život rozmazleného šlechtice. On však v již raném věku propadl vášni pro čínské bojové umění – hobby, jež bylo toho času pro stoupence jeho vrstvy jen málo obvyklé.

Žákem u Chan Wah Shuna

Když si asi v roce 1905 prostorách patřících rodině Yip otevřel KungFu školu Mistr Wing-Tsun jménem Chan Wah Shun – přezdívaný též Wah směnárník- byl cíl mladého Yipa jasný. Chtěl se stát žákem slavného žáka Leung Jana, krále WingTsunu. Oplátkou za to, že mladého Yipa bude učit, vyžadoval Chan Wah Shun spoustu peněz. Stálo to sice nějaký čas, než je všechny obstaral, ale když je měl již všechny pohromadě a ukázal je Chan Wah Shunovi, ten začal být velmi skeptický a měl za to, že Yip Man tyto peníze ukradl. Až z rozhovoru s jeho rodiči vyplynulo, že si je  Yip Man odpracoval. Tak ve věku dvanácti let započal Yip Man jako šestnáctý a poslední žák velkého Chan Wah Shuna své studium WingTsun.

Chan Wah Shun byl jedním z mála žáků vůbec, které Leung Jan, lékárník z Fatshanu, měl. A přestože bylo tradicí, že následovníkem mistra se po jeho smrti nebo odchodu do ústraní stával nejstarší syn, tehdy to byl právě Chan Wah Shun, kdo se stal dědicem Leung Jana. Avšak mladší syn Leung Jana jménem  Leung Bik měl v životě Yip Mana ještě sehrát velkou roli.

Yip Man v Hongkongu

Po smrti Chan Wah Shuna se Yip Man odebral do Hongkongu, aby tam studoval St. Stephen´s College. Tehdy to mělo být poprvé, kdy využil svůj WingTsun k tomu, aby ochránil cizí ženu před svévolným zásahem policisty. Bylo to také v Hongkongu, kde potkal jistého muže, jenž se měl nelichotivým způsobem vyjádřit o Yip Manově bojovém umění. Tato skutečnost mladého a sebejistého bojovníka urazila a rozzlobila. Avšak při fyzické konfrontaci, kdy Yip Man krutě prohrál, se ukázalo, že tímto mužem je právě nejmladší syn Leung Jana, Leung Bik. A jelikož ten neoplýval dobrým finančním zázemím, pozval ho Yip Man bydlet k sobě domů. Podruhé se tak dostal do péče WingTsun mistra, aby dále prohluboval studium tohoto bojového umění.

Mnozí říkají, že WingTsun Chan Wah Shuna se od toho Leung Bikova velmi liší. Zatímco Chan Wah Shun byl spíše rustikální charakter silného vzrůstu, Leung Bik byl vzdělaným člověkem s hlubokým pochopením pro filozofii. Yip Man dokonce sám prohlásil, že Leung Bikovo WingTsun je mnohem působivější než Chan Wah Shunovo. Přesto mluvil celý svůj život o Chan Wah Shunovi jako o svém SiFu a zůstal mu loajálně zavázaný.

Když Leung Bik roku 1912 zemřel, vrátil se Yip Man do Fatshanu.


Velmistr Yip Man jako čestný host na svatbě svého žáka Leung Tinga.

Zpět ve Fatshanu

Zhruba roku 1918 přišel do Fatshanu bojovník ze severu a vyzval všechny učitele bojových umění k duelu. Přívrženec stylu Praying- Mantis (uctívačky Boha) tak chtěl zjistit, zda je opravdu sláva učitelů z Fatshanu oprávněná.

Ze svých středů vybrali učitelé za jejich zástupce právě Yip Mana. Ten porazil vyzyvatele jediným svým pohybem. Jako zastánce cti učitelů Fatshanu se stal Yip man známým a vysoce považovaným v celém městě. O jeho zážitcích a bojích lze vyprávět spoustu dalších příběhů, tím bychom však přeskočili náš rámec.

Yip Man si žil v bohatství až do doby vypuknutí černé kapitoly Číny, obsazení Japonci. Pak následovala druhá světová válka a vnitřní nepokoje kvůli střetům Kuomintangu s maoisty, kteří v roce 1949 zvítězili a vyhlásili komunistickou Čínskou lidovou republiku.

Yip Man policistou

Jelikož za doby japonské okupace a druhé světové války i jejími důsledky ztratil Yip Man svoje jmění, poprvé v životě nastoupil do zaměstnání: stal se policistou ve Fatshanu a pracoval na vedoucí pozici. Bylo to právě v této době, kdy se udál případ přestřelky.

Někteří to líčí následovně: sotva začal Yip Man u policie, přidělili mu případ únosu. Chtěl na ulici zajistit svého podezřelého, když ten najednou překvapivě vytáhl revolver. V obavách o svůj život se Yip Man natáhl po zbrani a svým grifem tak zastavil otočení bubínku, jehož následný výstřel by byl býval pro něj znamenal jistou smrt. Tímto svým zásahem zatlačil na bubínek pistole tak silně, že se z pistole vylomil.

Jiná verze vypráví zase toto: Yip Man spolu s nejmenovanými dámami přihlížel jistému procesí, když tyto dámy oslovil kolemjdoucí voják. O Yip Manovi je známo, že neměl obecně vojáky rád, a tak došlo k určité rozepři, při níž voják vytasil svou zbraň. Yip Man zareagoval okamžitě a silnými prsty vytrhl bubínek z pistole.

Ať to bylo jakkoliv, jak už to tak bývá, z příběhů se stávají legendy, které s každým převyprávěním získávají na velikosti a fantazii, až už není nikoho, kdo by znal původní pravdu.


Velmistr Yip Man přísedící jedné z ukázek organizované Leung Tingem.

Zpět v Hongkongu

Poté, co komunisté v boji o moc roku 1949 zvítězili, odebral se Yip Man do Hongkongu v naději, že zde nalezne lepší podmínky pro uživení své rodiny.

Ovšem nebylo vůbec snadné sehnat práci, která by byla adekvátní jeho osobě. Tak žil nejdříve v chudobě, potom však přeci jen získal zprostředkovaně skrze přítele místo KungFu učitele v odborové organizace hongkongských zaměstnanců restaurací. Zprvu neslavil žádné velké úspěchy, neboť WingTsun nenabízel žádné atraktivní pozice a pohyby.  Kromě toho byl Yip Man díky své výchově až příliš skromný pokud šlo o předvádění vlastních schopností. Po dvou letech tak otevřel svou vlastní školu v okrsku Yau-Ma-Tei a začal vyučovat postupně vzrůstající počet žáků. K tomu všemu WingTsun začal stoupat v oblibě u hongkongské policie, a to kvůli své efektivitě. Do školy tak přicházelo stále více policistů. V této době doporučil Yip Man některým svým studentům otevřít si vlastní školu.

Honk Kong Ving Tsun Athletic Association

Po více než deseti letech intenzivní práce, které strávil budováním škol a výukou svých žáků, založil roku 1967 s pomocí svých studentů „Honk Kong Ving Tsun Athletic Association“. Důvodem bylo ujistit se, že výuka WingTsun zůstane na vysoké úrovni i poté, co se on stáhne do ústraní svého rodinného života.

Dva roky nato však musel Yip Man do výuky opětovně zasáhnout, a sice po neúspěšném návratu delegace WingTsun bojovníků z turnaje pořádaného pod názvem „First South East Asia Kung-Fu Tournament“. Po této události Yip Man otevřel další skupiny a zároveň snížil ceny, což mělo za následek obecné zvýšení povědomosti o WingTsun.

Konečný odchod z aktivní výuky

V polovině sedmdesátých let se velmistr s konečnou platností stáhl z výuky do ústraní, předal svou školu žáku Leung Tingovi, aby se tak v budoucnu věnoval příjemnějším stránkám života a zahloubal se do hovorů při čaji. Bylo to ve stejnou chvíli, kdy Yip Manův žák, jehož vyučoval začátkem 60.let, dosáhl světové slávy skrze své filmy: Bruce Lee.

V roce 1972 nakonec dohonil osud i velkého WingTsun mistra. Jak ho stále více a více poznamenávala jeho nemoc, upadal i tělesně. Nikdy však nikdo od něj neslyšel jedinou stížnost, nikdy s tím nikoho nezatěžoval a až do svého konce zůstal skromným velmistrem, jak ho znali jeho žáci. Na jeho pohřbu se sešli mistři všech stylů, aby velkému Yip Manovi prokázali svou úctu. To je jen další důkaz toho, o jak velikou osobnost a výjimečného muže se v jeho případě jednalo.

 

Zdroj: Magazin WING TSUN WELT, číslo 33  str. 56-61,
„ Yip Man - Ein Leben für Wing-Tsun “
Překlad: Kateřina Holubová
Grafická úprava PDF: Jiří Fictum

 

Jak bylo řečeno již v samotném úvodu, postava a životní příběh velmistra Ip Mana byl filmově ztvárněn, a to hned v několika projektech. Některé snímky nesou věrnější biografické rysy, některé se spíše zaměřují na dokreslení dobového příběhu a efektivní bojové scény. Bližší charakteristiku a videa najdete v článku „Filmová série IP MAN“ a „Film The Grandmaster“.


 Ke stažení
clanek_yip-man-zivot-pro-wingtsun.pdf clanek_yip-man-zivot-pro-wingtsun.pdf
clanek_yip-man-zivot-pro-wingtsun.pdf
otevřít | stáhnout