mobile backgroud

WingTsun seminář v Dejvicích_Sebeobrana s nožem a proti noži

Sobota
V sobotní částí intenzivního víkendu jsme se věnovali použití nože v sebeobraně. Taktice nošení a tasení, včetně právního minima. Dopoledne jsme zasvětili nácviku bojovných technik a taktiky. K tréninku nám sloužily jak cvičné gumové a kovové nože, tak i měkké, vyrobené z papíru a lepenky, k minimalizaci nebezpečí zranění při tréninku v plné rychlosti. Při použití tvrdších nožů naopak pomáhal reálnějšímu nácviku ochranný oblek. V závěru dopoledne si účastníci vyzkoušeli i základní bodací a řezací techniky i s ostrými noži do kartonové krabice, vyplněné dalším kartonem.

Odpoledne jsme pracovali na dvou rozdílných strategiích:
První pro situace, kdy nám nejde primárně o život a nůž tak používáme pouze k zastrašování a odrazení útočníka a zajištění si volné cesty na útěk. V tomto případě nesmí mít útočník žádné vážné zranění a přesto musí být dostatečně a razantně odrazen a případně i zasažen.
Druhá strategie potom do situací, kdy nám již o život jde a všechny použité techniky tedy musí vést k co nejefektivnější eliminaci útoku i za cenu vážného zranění či smrti útočníka. 

Zákon a svědomí se musí brát v potaz, ale vždy až na druhém místě za naším životem a naším zdravím.

Neděle
V nedělní částí intenzivního víkendu jsme se věnovali taktice obrany při napadení nožem. Základním principem bylo nikdy nebýt v prostoru, kam míří čepel nože. Využívání principu propojených nádob a pokud není možné otéct, tak s minimalizací možnosti vlastního zranění maximalizovat zastavovací efekt proti soupeři a ideálně ho i odzbrojit.

Učili jsme využívat k obraně tyče (teleskopického obušku), ale i části oděvu, batoh, botu a další věci, které člověk může mít u sebe. Trénovali jsme také krizovky, tedy kdy o noži předem nevíme, což je bohužel v praxi více než časté. Poslední strategií bylo cílené zalehnutí, při nemožnosti utéct a tak zběsilém útoku agresora, že bránit se holýma rukama by bylo více než nebezpečné a v pozici v leže využívat nohy a znemožnit útočníkovi zasáhnout naši hlavu či tělo. 


 Fotogalerie