mobile backgroud

Velmist K.R. Kernspecht na semináři ve Vídni 1/2

V listopadovém víkendu 21.-22. se ve vídeňské WingTsun akademii DaiSifu Olivera Königa   konal dvoudenní seminář pod vedením jeho učitele a šéftrenéra EWTO, velmistra K.R. Kernspechta, držitele 10. mistrovského stupně. První den, v sobotu, byl seminář určen pouze pro vyšší stupně (Higher Grade). Zde se sešlo také velké zastoupení studentů a WT učitelů i z ČR. V neděli pak byla výuka určena všem studentům bez rozdílu stupně.  Velmistr Kernspecht zde vysvětloval především vyšší principy pozičního boje. Detailně se pak zaměřil na vnitřní a vnější postavení v boji, a práci s otvíráním a zavíráním pozice soupeře. To je alfa omega v jakémkoliv bojovém umění, nejen ve WingTsunu. Tento seminář se SiGungem Kernspechtem byl opět velkou inspirací do dalšího studia WT, ale i krásnou ukázkou dokonalosti v bojovém umění.  


 Fotogalerie