mobile backgroud

Velmist K.R.Kernspecht, 10.MG WT - na semináři ve Vídni

Vedoucí pražských WT škol se zúčastnili pravidelného semináře ve Vídni, který se konal pod vedením našeho Velmistra K.R. Kernspechta, držitele 10 mistrovského stupně ve WingTsunu. V sobotu byl seminář určen pouze pro vyšší technické stupně. Nedělní výuka pak byla určena všem studentům bez rozdílu stupně. Hlavním tématem výuky byly dvě z disciplíny z Big 7, a to pozornost a jednota těla. Semináře se SiGungem Kerspechtem jsou vždy nejen velkou inspirací do dalšího studia WT, ale i velkou ukázkou mistrovství boje.


 Fotogalerie