mobile backgroud

Vánoční WT besídka

Závěrečná společná oslava konce roku se vydařila. Celovečerní zábava byla protnuta tombolou, ve které si vylosovaní šťastlivci odnesli poukazy na soukromé lekce trenérů jednotlivých škol a na celotýdenní cvičení na letní škole. Tato tradiční akce se vždy nese ve velmi příjemném duchu, je vidět, že studenti našich škol si toho mají nejen spoustu co říci, ale umí to pěkně rozbalit na parketu či na baru.


 Fotogalerie