mobile backgroud

Týdenní WingTsun seminář ve Vídni s GM Oliverem Königem

Nový rok byl zahájen pro českou skupinu již tradičně soustředěním ve vídeňské akademii WingTsun. Toto soustředění se vždy koná pod vedením GM Olivera Königa, šéftrenéra pro Rakousko, Česko a Slovensko. Kromě již jmenovaných států se semináře zúčastnili i studenti z Bulharska a Austrálie. Pětidenní soustředění probíhalo od 3.-7.ledna.

Žáci byli vždy rozděleni do skupin, a to jak dle technické vyzrálosti, tak do skupin dle tématu. V některých částech semináře si tím pádem studenti mohli zvolit, co budou cvičit. Stěžejními tématy celého semináře byly klasické výukové programy (převážně ChiSao sekce) a bojová cvičení vycházející především z principů „vnitřního WingTsunu“. Skupina mistrovských stupňů se věnovala mimo jiné i tréninku ChiGerku (což je pokročilá práce s kopy) a tréninku s tradiční dlouhou tyčí.

Ostatní studenti si mohli zacvičit také ve skupinách, které se věnovaly boji na zemi (grappling, ground fighting) nebo Escrimě (boj se zbraněmi).

Na závěr proběhlo tradiční slavnostní rozdávání certifikátů. Tímto děkujeme našemu velmistru Oliverovi Königovi za skvělé tréninky a těšíme se na příště.


 Fotogalerie