mobile backgroud

Týdenní WingTsun seminář ve Vídni s GM Oliverem Königem

Kalendářní rok 2016 jsme zahájili velmi aktivně a dali jsme si pěkně do těla. Odpočatí po vánočních svátcích jsme se plní elánu vydali na seminář „intenzivní týden“ do vídeňské akademie, základny rakouského WingTsun. Tuto akci organizuje šéftrenér pro Rakousko, Česko a Slovensko – GM Oliver König, který po celých pět dní vede výuku. Nepostradatelným článkem ve výuce je samozřejmě také DaiSifu Matthias Gold.

Každý den je rozdělen na dopolední a odpolední cvičební jednotku, přičemž letos dominovala témata vnitřního WT – práce s rovnováhou, plynulost pohybu a koordinace, kontrola pozic atd. Značnou součást zastávaly tradiční programy ChiSao, ChiGerk, obrana proti ozbrojenému útočníkovi, vše podle jednotlivých stupňů. Kromě toho jsme se usilovně věnovali boji na zemi a obraně na zemi proti stojícímu útočníkovi. Bylo to pět náročných, ale obohacujících dní. Závěrečný den se rozdávaly certifikáty za vykonané zkoušky. Z české skupiny byly nejvýznamnější -  4.HG stupeň pro Sifu Lukáše Holuba a titul „Sifu of WingTsun“ pro Jiřího Schwertnera. Gratulujeme jim i ostatním!


 Fotogalerie