mobile backgroud

Semináře se Sifu Romanem Lázenským_Praha 6

V pátek proběhl speciální tematický seminář „BOJ na ZEMI“, v malé skupině. Po krátkém, zato vydatném rozcvičení proběhl nácvik vstávání ze země používaný v ultimátních zápasech apod. Hlavní program – boj na zemi, byl zaměřen proti nejfrekventovanějším útokům zápasníků, judistů a bojovníkům MMA v krátké a střední vzdálenosti. Cílem semináře bylo procvičit aktivní obranu proti těmto útokům.
Důraz byl kladen na uplatnění WingTsun principů a pochopení faktu, že v žádném případě nelze hrát hru útočníka. Součástí semináře byl také řízený sparing dle stupně pokročilosti. Studenti měli pochopit specifika této bojové vzdálenosti a získat větší jistotu ve svém portfoliu komplexního bojovníka.

V sobotu pak proběhl na Malovance speciální tematický seminář „VSTUPY - 12 útoků a BOJOVÉ APLIKACE“. Cílem semináře byla rekapitulace 12 útoků v tradičních vstupech a následné procvičení v bojových aplikacích. Důraz byl kladen na univerzalitu a taktiku použití proti úderům. Všichni účastníci se zároveň učili použití v lat-sao a pokročilejší studenti rovněž v „poon-sao kruhu“. Součástí semináře byl řízený sparing, který dokreslil význam čtení vzdálenosti i soupeře, aplikaci adekvátní techniky a především její načasování.


 Fotogalerie