mobile backgroud

Seminář s velmistrem K.R. Kernspechtem ve Vídni

Velmistr Prof. Dr. Keith R. Kernspecht má každý rok velmi nabitý program. Jako nejvyšší představitel EWTO a šéftrenér této organizace, pořádá během roku mnoho výukových seminářů po celém světě. Proto i do vídeňské akademie, která patří mezi jednu z nejvýznamnějších WingTsun škol obecně, zavítá pouze jedenkrát do roka. A to vždy v listopadu.

Tentokrát se jeho seminář ve Vídni konal 25.-26. listopadu. První den byl vyhrazen jako vždy jen mistrovským a vyšším stupňům. V neděli se již semináře mohli účastnit všichni WT studenti bez rozdílu stupně.

Výuka byla fantastická. Jak už to u GM Kerspechta – skutečného WT génia- bývá, nezabýval se při výuce konkrétními programy, ale obecnou problematikou boje, jeho principy, a obecnými WingTsun principy.

Semináře velmistra Kerspechta jsou vždy velmi přínosné a motivující do další práce. Těšíme se na další setkání s ním. Hned nejbližší příležitost budeme mít na mezinárodním týdenním semináři na Mallorce.


 Fotogalerie