mobile backgroud

Seminář s velmistrem K.R. Kernspechtem ve Vídni

Naše česká skupina opět vyrazila na každoroční vídeňský seminář vedený GM K.Kernspechtem. Stejně tak jako soustředění na Mallorce je toto pro nás jedna z mála šancí osobně si zatrénovat s naším nejvyšším představitelem WingTsun.

O tomto víkendu, kdy sobota je určena pro vyšší stupně HG a neděle pak pro všechny, jsme společně prohlubovali téma „otevírání-zavírání“ ve smyslu celkového sebeobranného konceptu. Nabité dovednosti jsme pak aplikovali ve cvičeních s reálným použitím. Detailně jsme se soustředili na souhru těla, fungování rukou a nohou a značná pozornost byla věnována taktilním reflexům v Chisao. Obsahové téma se prolínalo oběma víkendovými dny.

GM Kernspecht nám rozkreslil jednotlivé zóny těla a následoval podrobný výklad o tom, které zóny jsou nanejvýš nutné k obraně, a které jsou naopak spíše vhodné k útoku.

Z Vídně jsme sice odjížděli unavení, ale s dobrým pocitem z toho, že jsme pro svůj bojový rozvoj udělali zase krůček dopředu.


 Fotogalerie