mobile backgroud

Seminář pro děti „Jak se efektivně bránit“_Zdiby

Akce určená pro děti a žáky ZŠ Zdiby za účastni ministra školství PhDr. Marcela Chládka, MBA a radního Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky proběhla opět s preventivním programem na téma sebeobrany pod vedením instruktorů EWTO-CZ. Při prvním kole, které se konalo v červnu letošního roku, se děti seznámily se základy preventivního chování a s obecnými principy sebeobrany. Druhé kolo zahrnovalo zopakování základů a praktické tréninky modelových situací a jejich řešení. Akce mohla proběhnout i díky podpoře pana Tvrdého, zastupitele obce Zdiby, kterému patří i naše poděkování. Za EWTO vedl přednášku i workshopy Jiří Schwertner, vedoucí školy WingTsun škola Praha 6 - Dejvice. Díky spolupráci s vedením školy budou mít zdejší děti od letošního školního roku možnost navštěvovat výuku sebeobrany přímo v tělocvičně místní základní školy.


 Fotogalerie