mobile backgroud

Reálná sebeobrana je BlitzDefence

Reálná sebeobrana – zásadní disciplína bojového umění

Od bojového umění chceme, aby bylo funkční i ve skutečných krizových situacích dnešní doby, tedy v "realistickém pouličním boji“. To znamená, že bojové umění v sobě musí obsahovat právě takový prvek, jakým je BlitzDefence. V podvědomí lidí převládá přesvědčení, že kdo se věnuje bojovému umění , je zákonitě dobře připraven se v případě potřeby ubránit v reálné situaci. Připraví nás na to ale každé bojové umění?

Podíváme-li se na útočníky na ulici, jsou to kolikrát lidé úplně nesportovní, a přesto jsou schopni sundat profesionálního bojovníka. Třeba i jednou jedinou ranou. Přitom v ringu nebo na tatami by proti takovému bojovníkovi neměli nejmenší šanci. Ani by k němu nedošli. Ale na ulici, na krátkou vzdálenost, může být i cvičený bojovník skolen na zem. Jedná se totiž o úplně jiné prostředí a hlavně o jiný způsob boje. Na rozdíl o filmového či sportovního duelu se tomuto říká tzv. rituální boj. Útok zdánlivě přichází bleskově, z ničeho nic. Obrana je skoro nemožná. Podlehnutí je už jisté. Zbytek je jen naděje v to, že vítěz bude milosrdný.

Samozřejmě se nabízí otázka, jak je to možné a proč tomu tak je?

Bojová umění a jejich použití v krizových situacích.

Každé bojové umění má svou historii vzniku (bojové sporty pak mají vždy své kořeny v bojovém umění). A přežilo-li až do dnešní doby, tak se alespoň v minulosti jednalo o fungující systém používaný v boji. Ne každé se však dokázalo adaptovat na postupný historický vývoj, a tím i reagovat na změnu potřeb pro sebeobranu dané doby. Některá bojová umění se neměnila z důvodu tradicionalismu: Co pro ně vyzkoumali vážení předchůdci, je to nejlepší a není třeba to měnit. Jiná se začala transformovat do podoby sportovních soutěží, tomu se začala podřizovat didaktika výuky, a tím se začal měnit i bojový styl jako takový. 

Reálná sebeobrana

Pokud chceme zachovat funkčnost bojového umění do aktuální doby, nesmí se extrémně odklonit ani do jedné z těchto slepých uliček. Vydá-li se cestou čistého sportovního zápolení, začne přicházet o jednu z velmi důležitých výhod- postupně  z něj začnou mizet skutečně funkční techniky, které jsou v soutěži zakázané. Proč? Každý sport má svá pravidla. A ani ve sportech bojových není cílem, aby se sportovci vážně zranili, popřípadě zmrzačili. Proto se vytvářejí pravidla, která tomuto mají předejít. Nicméně narazím-li na ulici na agresora, který mě bude chtít napadnout, a jsem-li o 30 kilo lehčí než on, nebudu váhat použít právě tyto zakázané techniky (o nichž se můžete dovědět více v článku „Proč se EWTO neúčastní soutěží?“).

 

„Pokud je systém vhodný k použití ve skutečném souboji, pak je veškerá soutěž a každý full kontakt – kromě tréninku s panáky nebo neživými protivníky – čiré šílenství.“                                  Brad Steiner

 

Pokud se bojové umění dále nevyvíjí, ustrne v čase, nereaguje na stále se vyvíjející bojové rituály (způsob jakým reálný konflikt vzniká, probíhá a eskaluje), a pečlivě je nestuduje, není pak schopno na ně efektivně a účinně reagovat. A právě způsob, jakým se bojové rituály vyvíjejí, zaznamenal především v posledních desetiletích razantní změny.

Čemu je třeba čelit?

Dříve, ať již bylo příčinou „sporu“ cokoliv, se jednalo spíše o „gentlemanskou“ záležitost. Jednalo se spíše o výzvu k boji, tak, jak jí většinou známe z akčních filmů. Bývávalo i předem dáno, že kdo skolí toho druhého k zemi, vyhrál. Tím boj končil. V té době splňovala podmínky reálné sebeobrany většina bojových umění.  Dnes je tomu zcela jinak.

Příčiny a důvody bojových potyček zůstaly stejné. Ať útok plánovaný nebo spontánní, v jeho pozadí se většinou skrývá to samé. Jde o to, aby agresor ukázal svou sílu, své postavení ve skupině nebo si jen zvýšil své sebevědomí. Ovšem způsoby, jak dosáhnout vítězství, se drtivě změnily. Běžnou praxí je nejen narůstající brutalita agresorů, ale také se objevují zcela nové fenomény v bojových rituálech.

Vznik BlitzDefence

WingTsun je ze své podstaty a filozofie bojový systém právě pro reálné použití. A vše v něm je této pragmatické myšlence podřízeno. Neustále se vyvíjí a přizpůsobuje vnějším podmínkám, aby byl vždy schopen čelit jakékoliv situaci. Proto neustále konfrontuje své strategie s jinými bojovými uměními a detailně studuje a analyzuje nové fenomény bojového rituálu. Toho, čemu může čelit v reálných podmínkách. Vzhledem k faktu, že právě v této oblasti došlo v posledních desetiletích k velké „evoluci“, objevilo se i ve WingTsun mnoho nových prvků, jež tyto výzvy řeší. Význam a rozsah poznatků a výstupů pak logicky vyústil ke vzniku samostatné disciplíny jakožto součásti WingTsunu ,která se zabývá výhradně tou problematikou. Tvůrcem a duchovním otcem BlitzDefence je Prof.K.R.Kernspecht, zakladatel a vrchní představitel Evropské WingTsun Organizace.

Více se můžete dovědět v článku:
Noční život