mobile backgroud

Přihlaste se na WingTsun v novém školním roce

Aktuálně probíhají nábory do všech WingTsun škol. Na současnou marketingovou kampaň používáme nové vizuály, které jsme tvořili za pomoci profesionálů i amatérů z řad našich studentů. Ještě jednou jim tímto děkujeme. Nové letáky teď můžete uvidět například i v pražském metru. Podrobné informace o náborech včetně termínů jsou k nalezení na našich stránkách pod jednotlivými školami, a nebo v "Informacích pro nové zájemce".


 Fotogalerie