mobile backgroud

Prevence šikany a násilí mezi dětmi a mladistvými

                              Projekt „Prevence šikany a násilí mezi dětmi a mladistvými“

Šikana a násilí mezi mládeží je nepříjemným fenoménem nejen dnešní doby. Děti a mladí lidé se také stávají tím nejsnadnějším cílem pro násilníky a loupežná přepadení. Součástí základního vzdělání každého mladého člověka by proto měly být alespoň základy sebeobrany a strategie chování v krizových situacích. Často se setkáváme s názorem, že výuka násilí poté násilí jenom přivolává. Pravdou však zůstává, že každý z nás se může dostat do nepříjemné situace, kdy je napaden nebo omezován někým druhým, a žádná pomoc není na blízku. Ne každá situace jde vyřešit slovně a ne vždy je na slovní řešení vůbec nějaký prostor. Ani na použití obranného prostředku (paralizér, pepřový sprej) nemusí být čas. Fyzická sebeobrana je i pro nás až tím nejkrajnějším řešením ale právě tím, že se člověk umí při napadení bránit, ukazuje jak si váží svého zdraví a života. V neposlední řadě může být každý z nás také nápomocen komukoliv slabšímu, kdo je napadán nebo ohrožován.

Pachatelé hledají oběti. Pokud se žáci role oběti zbaví, ztrácí potenciální pachatel podstatný důvod pro své agresivní chování.

Vyučování prevence násilí na školách zprostředkuje dětem a mladistvým schopnost převzít odpovědnost za jejich vlastní bezpečí. Pomocí praktické a teoretické konfrontace s daným tématem procítí hlubší pocit vlastní hodnoty a současné se naučí vzájemnému respektu k druhým. Děti a mladiství, kteří se naučili v nebezpečných situacích jednat chytře, tím zároveň pokládají „základní kámen“ pro svůj další život. Jako dospělí pak nebudou bezbranní a vydáni na milost a nemilost takovým situacím.

  • Co je to násilí, kde vzniká a jak se mu vyhnout?
  • Pomůže mi, když budu působit sebejistě?
  • Jak mohu trénovat svou přirozenou intuici?
  • Zvládnu se sám ubránit a pomohou mi případní svědci?
  • Jaké efektivní sebeobranné techniky se mohu rychle naučit a v případě potřeby použít?
  • Jak se mohu ubránit fyzicky silnějšímu útočníkovi?

Náš projekt zahrnuje organizaci speciálních kurzů, seminářů a soustředění pro děti a dospívající mládež, pořádání besed, přednášek, a dalších osvětových činností. Na těchto akcích spolupracujeme se základními a středními školami, jejich výchovnými poradci a také s DDM – Domy dětí a mládeže. Speciální kurzy probíhají přímo v tělocvičnách spolupracujících škol a jsou tak přístupnější většímu počtu zájemců.

Výuku vedou pouze kvalifikovaní a pravidelně školení instruktoři, držitelé mezinárodních trenérských oprávnění EWTO a certifikovaní MŠMT pro výuku sebeobrany. Snažíme se tak držet vysokou kvalitu nabízené výuky, díky které bývají kapacity našich kurzů naplněny. Každý školní rok úspěšně navazujeme spolupráci s dalšími školními i mimoškolními organizacemi a institucemi. Účastníme se veřejných akcí jako např. festival volného času Ladronkafest.

Poskytujeme bezplatné konzultace a poradenství v oblasti prevence šikany a násilí (Mgr. Roman Lázenský, tel.: 777 814 046) s případnou návazností na psychologa (Mgr. Radek Stehlík, tel.: 724 064 284).