mobile backgroud

Nabídka kurzů „Sebeobrany pro ženy“

Kromě pravidelných tréninků komplexního bojového umění WingTsun, nabízíme v některých školách ženám i speciální časově omezené kurzy, které se věnují pouze a jenom ženské sebeobraně a řešení konkrétních situací obtěžování a napadání.

Kdo především kurzy sebeobrany navštěvuje? Z naší zkušenosti jsou to dívky či ženy, které buď zažily, nebo byly svědkem nějaké traumatizující události. Dále pak ty, které se něčemu takovému chtějí vyvarovat a vyzkoušet něco nového. Obsah kurzu není žádný „nadrámec“ klasického WingTsun tréninku, pouze je takto oddělen, jelikož ženy obecně spíše mívají zábrany či předsudky, které jim brání tréninky bojového umění navštěvovat. Avšak běžnou praxí bývá, že po zakončení tohoto tříměsíčního kurzu pak pokračují v klasické výuce, i proto je mezi našimi žáky zhruba třetina žen.

Po stránce osobně rozvojové se zúčastněné učí vnímat, jak funguje jejich vlastní psychika v zátěžových situacích, jak jí ovlivnit a využít ve svůj vlastní prospěch. Naučí se komunikovat s potencionálním útočníkem a vyhodnocovat situaci z hlediska rizik, jež hrozí. Je hezké vidět, že s postupně nabývajícími zkušenostmi se úměrně tomu zvyšuje jejich osobní sebevědomí. To ale bereme s velkou pokorou.

Fyzická zátěž je samozřejmě také neoddělitelnou součástí kurzu. Ženy si osvojují techniky, které jsou záměrně vybrány tak, aby byly co nejúčinnější a nejzákeřnější, přesto však proveditelné i pro laika prostého znalostí jakéhokoliv bojového umění. Jedná se o kopy na citlivá místa, vpichy do očí, seky do krku atd.. Vše samozřejmě pomocí bezpečných nácvikových metod a s ochrannými pomůckami.

Aktuální nabídka kurzů

WingTsun škola_Praha 6 - Dejvice

Speciální kurz sebeobrany pro ženy v Praze začíná již ve čtvrtek 13.
února 2020 od 19:30.
Pořádá: WingTsun škola Praha 6 - Dejvice.
Kurz vede Sifu Jiří Schwertner se svými asistenty.
Více info a přihlašování zde:
https://wingtsunpraha6dejvice.wordpress.com/kurz-pro-zeny/

Tímto jste srdečně zvány.