mobile backgroud

Letní WingTsun soustředění v Kytlici_Sifu Jiří Schwertner

Společná letní škola pro studenty WingTsun škol Praha 6 - Dejvice a Praha Suchdol proběhla v termínu 15. - 21. července 2017 v areálu hotelu Kovošrot v obci Kytlice nedaleko Nového Boru. Tradiční zahájení proběhlo již v sobotu po ubytování společným podvečerním WingTsun tréninkem. Od neděle až do pátku jsme pak cvičili dle připraveného plánu, každý den cca 6 hodin. Kromě středy, která byla, jako každým rokem, volným odpočinkovým dnem.

Tréninkový den začínal pro některé již před snídaní blokem ranní Jogy, kterou vedl Jindra Rejthar. Po společné snídani již následoval tříhodinový blok tréninků zaměřený na tradiční WT formy a jednotlivé výukové programy, zakončený hodinovými drilly, vstupy a lapami. Odpolední tréninky již byly volitelné a každý si tak mohl vybrat dle svých preferencí vždy ze dvou témat. Zaměřili jsme se samozřejmě na procvičování Inner WingTsun pro nižší stupně, pokročilejší pak již pracovali na osvojení si základů práce s pěti elementy. Z bojovějších témat jsme se věnovali antigraplingu, boj se zbraněmi i proti nim, krátkému distancu a klinči, ale i klasickým vstupům a obraně proti úderovým technikám. Nově jsme zařadili i senzomotorický trénink, pro lepší uvědomění si ovládání vlastního těla.

Během celého soustředění proběhlo i několik kruhových tréninků pod vedením Karolíny Zoubkové, která tzv. "Kruháče" vede na Suchdole pravidelně i ve školním roce. Tématem letošní teoretické přednášky byl aktuální vývoj didaktiky v naší organizaci. Co, proč a jak vyučujeme, k jakým změnám průběžně dochází a jaký mají pro nás smysl.

I přes náročný program se vždy několik aktivnějších účastníků věnovalo procvičování aktuálních témat, často až přes půlnoc a čas soustředění tak využívali na maximum.

Ve čtvrtek večer proběhly pravidelné letní zkoušky na žákovské stupně a většina adeptů je také úspěšně zvládla. V pátek potom proběhlo slavnostní předání diplomů a desítka absolventů tak již může pokračovat o stupeň výše.


 Fotogalerie