mobile backgroud

Letní soustředění_Jakartovice_Žákovské stupně_Sifu Lukáš Holub

Na první turnus navázalo letošní druhé letní soustředění Sifu Lukáše Holuba určené pro žákovské stupně. Cvičební obsah byl vytvořen přímo pro studenty s žákovským stupněm. Dopoledne jsme se věnovali programům. Jednalo se především o technickou část cvičení. Vyučovaly se nové techniky, kladli jsme důraz na jejich správné pochopení a probíhalo pečlivé opakování. Do výuky se zapojili i učitelé ze škol které patří pod Sifu Lukáše, a jejichž žáci se WingTsun (Wing Chun) soustředění pochopitelně účastnili také. (Libor Plesl_Praha 4, Kryštof  Káninský_Praha 1, Jaroslav Mrázek_Kladno, Václav Chalupa_Plzeň).

Odpoledne jsme již trochu přitvrdili a cvičení již byla především bojová. Postupně jsme se během týdne věnovali bojovým aplikacím na všechny vzdálenosti. Začali jsme nejdelší vzdáleností, tj. vzdáleností nohy (kopy). Postupně jsme se propracovali až k nejkratší bojové vzdálenosti, což jsou strhy soupeře na zem a jeho následná kontrola.

Závěr dne ukončoval trénink na lapy.

Všichni trenéři, která se v předchozím týdnu účastnili jako cvičící, zůstávali i druhý týden, aby tak mohli provázet své žáky. Zapojovali se tak jako zdatní pomocníci do výuky, kterou vedl Sifu Lukáš.

Ani v tomto týdnu nechybělo opékání prasete a s tím spojená večerní zábava. I oblíbený nohejbal si našel své místo.

Tímto velmi děkuji všem, kteří se zapojovali do výukového procesu a pomáhali s organizací.


 Fotogalerie